Vi renoverar gjutjärnsstaketet för att bevara vårt kulturarv och industrihistoria.

Renoveringen pågår under 2021. Tack för att du som medlem gör renoveringen möjlig!

Västermalms församling har fått kyrkoantikvarisk ersättning till 40 procent för renovering av gjutjärnsstaketet, grindstolparna och stenmurarna som omger kyrkogården intill Kungsholms kyrka för att vårda och bevara vårt kulturarv. Renoveringsarbetet börjar under våren 2021 och utförs av Friska Hus AB.

Den första delen av gjutjärnsstaketet sattes upp 1818 längs en del av Hantverkargatan. Det var en gåva av industrimannen Samuel Owen, som bodde i
grannkvarteret, i nuvarande kvarteret Kungliga Myntet. Han grundade Kungsholms
Mekaniska Verkstad som även innehöll ett gjuteri.

I mitten av 1800-talet fick resterande del av Hantverkargatan och del av Kaplansbacken sina staket och resten tillkom 1909. Det finns totalt fem entréer till
kyrkogården, två i norr och tre i söder. Alla entréer har murade grindstolpar av
putsat tegel och några av dem har gallergrindar av smittjärn, även de från 1800-talet.

Tack för att du som medlem gör renoveringen möjlig!