Ur corona kom fantastisk musik

Anders Paulsson, svensk sopransaxofonist med världsrykte, satte sig inte i väntansläge då Coronapandemin stängde ned all musik och kulturverksamhet i Sverige och omvärlden. I stället bjöd han in tonsättare från olika delar av världen till att komponera nya solostycken för honom!

– Pandemins lidande blev en kreativ katalysator, säger Anders Paulsson som engagerat 32 tonsättare i Sverige, Norge, England, Albanien och USA som bidrar med nyskrivna solostycken under samlingsnamnet ”Solitary Poems”.

Den 20 november 2021 framförs de 14 första Solitary Poems i Kungsholms kyrka i Stockholm. Konserten börjar kl. 16.00 och bjuder också på tonsättarsamtal som modereras av journalisten Sharon Jåma.

Musiken är reflektioner kring den ensamhet som många har upplevt under pandemin samtidigt som somliga också har funnit ny kraft och kreativitet i isoleringen.

Solitary Poems projektet kommer att fortsätta till hösten 2023
eftersom så många tonsättare vill vara med och den nya
repertoaren berikar konserter som reflekterar vår tid.