Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon:+46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljöprojektet Kaffeved- om hur man hittar användning för kaffesump

Kan kaffesumpen ersätta andra insatsvaror genom att den vidareförädlas med hjälp av stearin i ett cirkulärt flöde?

För drygt ett år sedan startade Västermalms församling ett pilotprojekt med namnet Kaffeved tillsammans med Espresso House, Refo, SRV återvinning, RISE och ÅF. Projektet går ut på att se om kaffesump, som är organiskt och miljövänligt kan bli en helt ny typ av biobränsle. Ett högvärdigt bränsle, som skulle kunna ersätta en del av det vi eldar med idag, som till exempel björkved och träpellets.

Under det gångna året har projektgruppen träffats, diskuterat och bakat kaffeved. Resultatet från proverna har visat att ett flertal värden inte uppnådde den nivå av renhet som projektgruppen hade velat. De utsläppsnivåer som registrerats när man framställt kaffeved industriellt var tyvärr inte densamma i en mindre process likt den projektet testat, där kaffesumpen vidareförädlas med hjälp av stearin.

- Det är kul att få arbeta tillsammans med andra samtidigt som man tillverkar något som annars skulle kastas. Innovation handlar om att blanda kunskaper för att hitta nya lösningar. Så det här samarbetsprojektet är intressant på många olika sätt, även om det är för många olika moment i tillverkningsprocessen som gör att det inte riktigt går att tillverka storskaligt, säger den sociala entreprenören Liselott Norén som driver företaget Refo.

Projektmedlemmarna hoppas trots allt på att hitta den mest optimala användningen för kaffesump och höja kaffesumpens värde i framtiden och diskuterar vidare hur man exempelvis kan lösa transporten av kaffesump från caféer och kyrkor.