Kyrka för Fairtrade

Nyhet Publicerad

Västermalms församling har blivit Fairtrade-diplomerad. Den 26 november lämnade Sveriges kristna råd och Fairtrade Sverige över ett diplom till Västermalms församling i Kungsholms kyrka, som därigenom blev Kyrka för Fairtrade.

– ”Diplomet ges till församlingar som vår, som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion”, säger Petra Söderberg, husmor i Kungsholms kyrkas arbetslag. Hon tillägger att församlingen under lång tid har spridit information om rättvis handel och engagerar sig i kampanjer för Fairtrade.

Petra är djupt insatt i frågan om rättvis handel och berättar att Västermalms församling konsumerar bland annat Fairtrade-märkt kaffe, te, choklad och bananer; livsmedel som producerats med respekt för både människa och miljö.

 På diplomeringsdagen bjöd församlingens husmödrar Therese, Kerstin och Petra med volontärer in till kyrkkaffe och rättvisemärkt fika efter mässorna. De anordnade även en provsmakning av andra spännande Fairtrade-produkter.

 Om Fairtrade i korthet

Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för en förändring– och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

Fairtrade betyder också att varor produceras på ett sådant sätt att man motverkar barnarbete. Man underlättar även för producenterna att organisera sig och därigenom utveckla demokrati. Dessutom betalas en extra Fairtrade-premie ut, som investeras i lokalsamhället i form av skolor, sjukvård eller annat man behöver. Fairtrade innebär också att varor ska produceras på ett sätt som tar hänsyn till miljön.

– ” Vi äger inte jorden, utan förvaltar den för våra barnbarn. Genom att vi har blivit ”Kyrka för Fairtrade” har vi kommit en bit på vägen i vår strävan att uppfylla de globala målen för en hållbar utveckling”, säger kyrkoherde Michael Persson.