Foto: Lars Skölving

De gör allt för att rädda liv

När larmet går har de 90 sekunder på sig, sedan ska de sitta i bilarna och rulla ut ur garaget. – Vi gör ju allt för att komma ut ännu snabbare, speciellt när det verkligen är livsavgörande. Varje sekund räknas, berättar Daniel Gallo-Marchiando, brandman på Kungsholmens brandstation.

Kungsholmens brandstation är en av tre brandstationer i Stockholms innerstad och det geografiska ansvarsområdet sträcker sig från Bromma i väst, Tegelbacken i öst, Hornstulls strand i söder och Odenplan i norr. Utöver räddningstjänstuppdraget ansvarar stationen för länets räddningsdykning, vilket innebär livräddning under vatten och efterforskning av personer under vatten i samarbete med polisen samt miljö- och egendomsräddning under vatten.

- Räddningsdykarskolan är en separat avdelning och är placerad här på brandstationen på Kungsholmen. Här utbildar vi vår egen personal och andra räddningstjänster runt om i Sverige. Eftersom vi själva håller i räddningsdykningen, ligger vi i framkant hela tiden och det är alltid bra att ha skola i närheten av själva verksamheten.

Brandmännen på Kungsholmens brandstation arbetar i skift, de arbetar dagar, nätter och helger. Mycket av arbetstiden går åt till förberedelser på olika sätt. De kontrollerar utrustningen, verktyg och stegar och gör ständigt tuffa och krångliga övningsmoment för att kunna bemöta alla olika sorters komplicerade larm. De övar, övar och åter övar på allt det som aldrig får inträffa. Räddningsdykarna dyker året runt, när det är flera minusgrader i luften och när isen ligger tjock. De dyker under broar och intill kajer och vid badplatserna på somrarna, för att orientera sig och lära sig hur det ser ut på botten. De kontrollerar räddningsstegar och annan räddningsutrustning för att kunna göra snabba och effektiva insatser.
    De åker ut på orientering och besöker varierande objekt i distriktet, dels för att hitta den snabbaste vägen dit och dels för att undersöka hur de där ska angripa en eventuell brand och hitta olika utrymningsvägar. Objekten kan vara allt från Nya Karolinska sjukhuset, Dramaten, nybyggda fastigheter och tunnelbanan till bostadsområden, takåsar och innergårdar. Det finns omkring hundra innergårdar enbart på Kungsholmen och de är inte alltid lätt åtkomliga.

Larmen är jämt fördelade över dygnet och under året får de cirka 800-1000 larm. Larmen skiljer sig åt mellan årstiderna av naturliga skäl. På somrarna är det gräs- och skogsbränder och badplatsolyckor och på vintern inträffar det en del stearinrelaterade bränder inomhus och drunkningsolyckor när isar lägger sig och när de släpper. En del av larmen kan också vara autolarm som har utlösts av ett byggnadsarbete eller att någon har tryckt in en larmknapp av misstag, eller inte. Under hela året förekommer det trafikolyckor och även en del larm om pågående självmordsförsök.

- När vi får larm om hot om suicid är vårt mål att alltid ta kontakt med den självmordsnära personen för att bryta ensamheten, för att inge hopp och försöka förmå personen att välja livet istället. Vi har tre meningar som hjälper oss när vi möter en människa i denna svåra situation: Våga fråga. Våga lyssna. Våga stanna kvar.

Det sker en ständig samverkan med ambulans och polis och ofta handlar det om att den som är först på plats räddar liv. Brandkåren är en resurs i samhället vid akut omhändertagande. Vid hjärtstoppslarm är tiden den viktigaste faktorn och här spelar de en betydande roll med sin träning och kunskap inom hjärt- lungräddning på såväl barn som vuxna.

Vid varje arbetspass är de åtta stycken. I brandbilen har de olika roller och alla vet sin exakta roll. Alla måste kunna utföra allt, men de är samtidigt flexibla i det och för en ständig dialog med varandra och hjälps åt.

"Är det något jag tror på så är det hoppet. Att aldrig ge upp, se framåt och kämpa!"

- När larmet går tänds alla sinnen och man släpper allt, även om man står i duschen med fullt av shampoo i håret. Vi åker stång, det finns faktiskt fortfarande, och det går snabbast. Vi som jobbar här vill alltid göra vårt bästa och ställa allt till rätta. Vi har höga krav på oss själva och som grupp. Varje chaufför har ett enormt ansvar att förflytta brandbilen på ett säkert sätt och allt handlar om riskbedömning. Många här på Kungsholmen är bra på att se upp och ge plats när vi kommer och det uppskattar vi verkligen. Ibland använder vi inte sirenerna för att vi inte vill påkalla uppmärksamhet vid närmanden vid självmord. Vi vill också respektera grannskapet och inte väcka någon i onödan under natten.

Det pågår fortfarande en pandemi ute i samhället och det råder besöksförbud på brandstationen. Brandmännen måste vara mycket försiktiga hela tiden så att de håller sig friska.

- Vi håller avstånd vid larm. Vi undviker att gå in för många om det är en incident på ett äldreboende till exempel, för att begränsa smittspridningen. Vid hjärtstoppslarm, där vi kommer väldigt nära, klär vi oss i skyddsdräkt, masker och handskar och vidtar de åtgärder som går för att minska smittspridningen. I april månad i fjol blev väldigt många av oss sjuka och det är ju vi som ska hålla i dykningen, och det var tufft ett tag, men vi klarade det.

Daniel berättar att det ofta förekommer fördomar om brandmän, att de är kalla och hårda, men att det inte alls stämmer. Arbetsplatsen har ett öppet klimat och man talar ofta om känslor, tankar och funderingar.

- Jag ser fruktansvärt sorgliga saker och jag kan känna mycket sorgsenhet vid vissa olyckor och ha en stark orättviskänsla, men jag låter inte känslan fastna. Jag försöker påminna mig om att vi inte kan göra allt när vi kommer till en olycka som redan har skett. Vi kan göra det bästa efter förutsättningarna och inget ska bli sämre när vi kommer. Jag möter döden på massor av olika sätt relativt ofta och jag hanterar döden genom att prata om den. Jag skräms inte av döden, eftersom den är naturlig, den finns där och den är jättetragisk, men det gör min vilja att vara levande starkare. Jag vill vara levande och vill ta tillvara på livet och allt som finns runt omkring. Är det något jag tror på så är det hoppet. Att aldrig ge upp, se framåt och kämpa!

Brandmännens arbete är ofta oerhört tungt och det krävs en riktigt god fysik. Därför har de obligatorisk fysisk träning under varje arbetspass, även under nattskift och helger.

- Det finns ett gym i källaren med alla tänkbara tränings- och konditionsredskap och maskiner och så har vi en gymnastiksal där vi kan spela innebandy (dock inte nu under pandemin). Sedan simmar vi varje vecka på Kronobergsbadet, så det är ju perfekt om man gillar att träna. Vi gör också årliga konditionstest, bland annat ett obligatoriskt rullbandstest, där vi går med full larmutrustning som väger 24 kilo på ett rullband i 14 procents motlut i 5,6 km/timme.

När brandmännen arbetar natt har de, när de är klara med sina uppgifter och övningar, tillgång till en säng på brandstationen för nattvila.

- Det går att sova, men man är aldrig utvilad. Det kan komma flera larm på natten och om man redan har varit ute på ett larm och nyss somnat om, kan man vara helt vimmelkantig när det är dags att stiga upp igen. Då får man göra en avvägning om man ska välja trappan istället för stången.

För några år sedan fanns det planer på att flytta räddningstjänsten till en samverkanscentral vid Lindhagensgatan och göra om den anrika brandstationen, som invigdes 1931, till en saluhall med restauranger och uteserveringar. Planerna ändrades och istället vill staden satsa på en omfattande renovering av brandstationen som ska förbättra arbetsmiljön för brandmännen och gynna verksamheterna. Även det klassiska brandslangstornet ska rustas upp.

- Brandstationen är en fantastisk byggnad och den är bra placerad för att nå en så bra yta som möjligt, och det är ju en fördel för invånarna.

Portarna till garaget kommer emellertid inte att göras större och även i fortsättningen kommer det att krävas mycket träning för att lyckas backa in igenom portarna, där marginalen är 5-7 centimeter på var sida om brandbilen, efter att backspeglarna har vikts in.

Text: Charlotte Hörndahl, kommunikatör i Svenska kyrkan, Västermalms församling

Daniels tips till allmänheten

Ta hand om varandra.

Tveka inte att larma i en situation där det krävs ett larm- vi vill komma och hjälpa till.

Kontrollera din brandvarnare varje år för att se att den fungerar.

Ha ordning och reda i trapphus, källare och på vindar. Man ska inte förvara barnvagnar, rollatorer, pulkor eller granar i gemensamma utrymmen- allt är i vägen vid ett utrymnings- och släckningsarbete.

Man kan fundera på att ha en brandvarnare i trapphuset om man bor i ett flerbostadshus.

Läs gärna mer på www.storstockholm.brand.se

Många här på Kungsholmen är bra på att se upp och ge plats när vi kommer och det uppskattar vi verkligen.