Kyrkorådet

Kyrkorådet ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på.

Kontaktperson för Kyrkorådet är ordf. Ulla Birgersdotter, tel 070-6311197, e-post ulla.birgersdotter@svenskakyrkan.se  

Ordinarie ledamöter
Ulla Birgersdotter, ordförande (POSK)
Catarina Agrell, 1:e vice ordförande  (S)
Yvonne Riddervik, 2:e vice ordförande (BA)
Mårten Svensson Risdal (S)
Lars Olsson (S)
Ulla Tengelin (BA)
Gunnel Johansson (POSK)
Catharina Knutsson, (C)
Michael Persson, kyrkoherde

Ersättare
Gabriele Winai Ström (S)
Irene Dolk Castellanos (S)
Ingemar Eriksson (S)
Jan Hermansson (BA)
Georg Lagerberg (BA)
Claes Söderqvist (POSK)
Ing-Britt Trankell (POSK)
Daniel Sunesson (C)
Marja Sandin-Wester (MPSK)
Liselotte Nordfeldt (SD)

(S) Arbetarepartiet socialdemokraterna
(BA) Borgerligt alternativ
(POSK) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(MPSK) Miljöpartister i Svenska kyrkan
(C) Centerpartiet
(SD) Sverigedemokraterna