Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet (församlingens styrelse).

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna         
Catarina Agrell
Mårten Svensson Risdal
Lars Olsson
Gabriele Winai Ström
Robert Johansson
Irene Dolk Castellanos
Charles Erlander
Laila Abdallah
Ingemar Eriksson
Eva Risberg          
Per-Erik Nyholm

Ersättare: Gunvor Eltebo, Göran Agrell, Gunnel Mauritzson, Arne Ström, Birgit Jakobsson, Elisabet Martinsson.

Borgerligt alternativ
Martin Valfridsson
Yvonne Riddervik
Ulla Tengelin
Jan Hermansson
Thommy Fjällberg
Georg Lagerberg
Lars Sporrong
Christer H. Sjöblom 

Ersättare: Kjell-Åke Karlsson, Staffan Carlén, Anita Mofors, Lena Huss

Centerpartiet
Catharina Knutsson
Kristin Jacobsson
Daniel Sunesson
Gustav Hemming
Kristina Isaksson

Ersättare: Björn Lundmark

 

Miljöpartister i Svenska kyrkan
Marja Sandin-Wester
Margareta Yman Nederdal 

Ersättare: Eileen Ingulfsson, Ingvar von Malmborg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ulla Birgersdotter
Gunnel Johansson
Ing-Britt Trankell
Ewa-Marie Ås
Claes Söderqvist
Marianne Knaust 
Anette Hallin

Ersättare: Arne Wikström, Birgitta Borg, Rolf Berglund, Marita Mägi

Sverigedemokraterna
Liselotte Nordfeldt