Kungsholms kyrkokör

Kungsholms kyrkokör är en blandad kör med ett 40-tal vana medlemma. Kören medverkar i församlingens gudstjänster - ibland hela kören, ibland i mindre ensembler. Kören framför även större körverk och gör musikgudstjänster av olika slag. Den musikaliska inriktningen är främst klassisk kyrkomusik. Mer information finns på körens webbplats: www.kungsholmskyrkokor.se
Tid: torsdagar kl. 19.00–21.30
Plats: Kungsholmssalen, Parmmätargatan 3
Körledare: Espen Myklebust Olsen, espen.myklebust.olsen@svenskakyrkan.se