Kungsholms kyrkokör

Kungsholms kyrkokör
Kungsholms kyrkokör är en blandad kör med ett 40-tal vana medlemmar. Kören medverkar i församlingens gudstjänster och framför även större körverk. Den
musikaliska inriktningen är främst klassisk kyrkomusik.
Tid: torsdag kl. 19.00-21.30
Plats: Kungsholmssalen, Parmmätargatan 3
Körledare: Espen Myklebust Olsen, 08-4413994
espen.myklebust.olsen@svenskakyrkan.se
Mer information finns på körens webbplats: kungsholmskyrkokor.se