Meny

Kungsholms Kyrkokör

Vi är cirka 40 sångare med mycket god körvana. Kören gör cirka 6 konserter per år och vi sjunger i mindre ensembler vid kyrkans gudstjänster.
Ibland åker vi iväg på körresa eller körinternat.

Tid: torsdagar kl. 19.00–21.30
Plats: Kungsholmssalen, Parmmätargatan 3
Körledare: Britta Snickars, 08-617 39 57, britta.snickars@svenskakyrkan.se
Mer information om kören finns på körens webbplats: www.kungsholmskyrkokor.se