Körer

Musiken är ett våra äldsta uttryckssätt – både i och utanför kyrkan. Musik kan fungera både som tröst och som glädjekälla. Därför är musiken i Västermalms församling central och musiken är en mycket viktig del av våra gudstjänster. Varje gudstjänst på söndag förmiddag innehåller musik, ofta av någon av våra körer och ibland solister och sånggrupper.

Körerna i Västermalms församling har stor bredd. Det finns körer för alla och alla åldrar. Är du intresserad – ta kontakt med den musiker som står som kontaktperson.

Ungdomskören

Västermalms ungdomskör 12-15 år (åk 6-9)

Barnkörer

Välkommen att prova någon av våra barn- och ungdomskörer i Västermalms församling!

Konserter

Församlingens kyrkor fylls regelbundet av musik och sång. Här hittar du konserter och musikgudstjänster.