Karolinakören

Karolinakören är en blandad vuxenkör med ett 60-tal medlemmar som är öppen för alla, oavsett tidigare erfarenhet. Kören medverkar regelbundet i församlingens gudstjänstliv samt gör resor. Repertoaren är blandad.
Tid:
onsdagar kl. 19.00–21.00
Plats: Kungsholmssalen, Parmmätargatan 3
Körledare: Mats G Eriksson
Information finns också på körens hemsida: www.karolinakoren.se