Karolinakören

Karolinakören är en blandad vuxenkör med ett 60-tal medlemmar som är öppen för alla, oavsett tidigare erfarenhet. Kören medverkar regelbundet i församlingens gudstjänstliv samt gör resor. Repertoaren är blandad.
Tid:
onsdagar kl. 19.00–21.00 
Plats: Kungsholmssalen, Parmmätargatan 3
Körledare: Anna Trensing, 08-4413986 anna.trensing@svenskakyrkan.se
Information finns också på körens hemsida: www.karolinakoren.se