Församlingsinstruktion och styrdokument

Här kan du ladda ner Västermalms församlings församlingsinstruktion, policyer och reglementen.