Fadder till ett dopbarn

Det är en mycket gammal sed är att låta någon eller några närstående få bli fadder/gudförälder till den som döps. Det är ett hedersuppdrag.

Att vara fadder eller gudförälder som det också kallas, är ett livslångt uppdrag. Det är samtidigt ett uppdrag som du själv fyller med innehåll.

Att vara fadder

Vill du vara fadder till vårt/mitt barn? eller Vill du vara fadder till mig nu när jag ska döpas?