Diakonal inventering

För att få en bättre uppfattning om de sociala behoven och de utsatta grupperna i vår församling så görs regelbundet en diakonal inventering.

Diakoni betyder tjänande (från grekiskan). Diakonen, och de som arbetar inom den diakonala verksamheten,  har ett speciellt fokus på människor som lever i utsatta livssituationer.

För att få en bättre uppfattning om de sociala behoven och de utsatta grupperna i vår församling så görs regelbundet, ungefär vart femte år, en diakonal inventering där ett antal nyckelpersoner (enhetschefer, kuratorer mm inom socialtjänst, polis, skola, Stadsmissionen, psykiatri) intervjuas.

Här kan du ladda ner Västermalms församlings diakonala inventering 2019.

Här kan du ladda ner Västermalms församlings diakonala inventering 2014.