Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Checklista inför begravningen

Vad kan anhöriga själva göra inför en begravning? Vad är anhörigas ansvar?

Det undrar allt fler som gärna vill vara med och planera för begravningen men känner sig väldigt osäkra. Anhöriga har ansvar för en hel del och kan även överlåta mycket till begravningsbyrån. Svenska kyrkan har klara åtaganden, se lista nedan

Anhörigas ansvar:
Praktiska förberedelser och samordning som anhöriga själva ansvarar för. Tjänsterna kan också köpas från begravningsbyrå.

* Kontakt med församlingen (präst, kyrkomusiker, kyrkogårdsförvaltningen)
* Anmälan till skattemyndighet (för nödvändiga intyg bl.a. kremerings- och gravsättningsintyg)
* Kista och urna
* Svepning och att placera kroppen i kistan
* Transport från hem/sjukhus till lokal för förvaring (exempelvis kyrka, kapell, krematorium)
*Processionsbärning av kistan vid kremering
* Grav och gravsten
* Annons
* Blommor
* Musik
* Program
* Minnestund efter akten
* Tackkort

Svenska kyrkans ansvar:
Det som i samband med begravningsgudstjänsten utförs av präst, och diakon, musiker, kyrkvaktmästare m.fl. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar via kyrkoavgiften för detta:

* Kontakt med sorgehuset
* Tacksägelse i samband med gudstjänst
* Samtal med anhöriga inför begravningstalet
* Information om och planeringAV begravningsgudstjänsten
* Begravningsgudstjänsten
* Processionsbärning då begravningsgudstjänsten avslutas ute på kyrkogården (bärning av kistan, lyft och sänkning av kistan i graven)

Dessutom kan präst/diakon hjälpa till med:
* Utsjungning - andakt vid öppen kista
* Visning
* Råd kring barns deltagande
* Utformning av annons
* Närvaro vid minnestund
* Efter begravningen: Samtal bl.a. i sorgegrupp/"Leva-vidare" grupp 

Svenska kyrkans/begravningshuvudmannens ansvar:
Krematorium och kyrkogården
Det som utförs av kyrkogårdsförvaltningen och kyrkvaktmästare m.fl. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via begravningsavgiften för detta:

* Lokal för förvaring och visning av stoftet
* Lokal för begravningsceremoni
* Transport från lokal för förvaring till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats (inom huvudmannens område eller om avtal finns)
* Kremering
* Förvaring av aska (max. 1 år)
* Gravplats
* Gravsättning inkl. gravöppning, återfyllande och iordningsställande av öppnad grav.

Vad får anhöriga göra själva?
* Ordna med svepning/klädsel av den döde
* Använda eget bårtäcke, dekorera kistan, placera ut blommor och kransar
* Transportera och bära kistanHjälpa till i kyrka och kapell
* Ta med "egen" jord till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst

Detta får anhöriga också göra själva - men kontakta först församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen:
* Tillverka och välja kista och urna (de måste uppfylla vissa krav)
* Lägga saker i kistan eller urnan
* Välja musik och sång, musiker och sångare
* Spela själv i kyrka eller kapell
* Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan.
* Vill man strö askan i hav eller i natur krävs tillstånd av länsstyrelsen
* Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Detta får anhöriga inte göra själva:
* Öppna grav på allmän begravningsplats
* Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
* Kremera
* Själv gräva ner, närvara eller strö askan i minneslunden
* Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från grav till minneslund 

Källor: Kyrkoordningen Begravningslagen 1990:1144 Om begravning. Begravningsavgift - vad är det? Svenska kyrkans församlingsförbund, maj 2002.