Checklista inför begravningen

Vad kan och behöver jag som anhörig göra inför en begravning? Vad kan jag överlåta till en begravningsbyrå?

Många vill gärna vara med och planera för begravningen, men känner sig kanske osäkra. Svenska kyrkan har klara åtaganden och de anhöriga ansvarar en hel del, men du kan också överlåta mycket till begravningsbyrån. Läs gärna mer om det nedan.

Anhörigas ansvar
Praktiska förberedelser och samordning som anhöriga själva ansvarar för. Tjänsterna kan också köpas från begravningsbyrå.

* Kontakt med församlingen (präst, kyrkomusiker, kyrkogårdsförvaltningen)
* Anmälan till skattemyndighet (för nödvändiga intyg bl.a. kremerings- och gravsättningsintyg)
* Kista och urna
* Svepning och att placera kroppen i kistan
* Transport från hem/sjukhus till lokal för förvaring (exempelvis kyrka, kapell, krematorium)
*Processionsbärning av kistan vid kremering
* Grav och gravsten
* Annons
* Blommor
* Musik
* Program
* Minnestund efter akten
* Tackkort

Svenska kyrkans ansvar
Det som i samband med begravningsgudstjänsten utförs av präst och diakon, musiker, kyrkvaktmästare m.fl. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar via kyrkoavgiften för detta:

* Kontakt med sorgehuset
* Tacksägelse i samband med gudstjänst
* Samtal med anhöriga inför begravningstalet
* Information om och planering av begravningsgudstjänsten
* Begravningsgudstjänst
* Processionsbärning då begravningsgudstjänsten avslutas ute på kyrkogården (bärning av kistan, lyft och sänkning av kistan i graven)

Präst och diakon kan även hjälpa till med:
* Utsjungning - andakt vid öppen kista
* Visning
* Råd kring barns deltagande
* Utformning av annons
* Närvaro vid minnestund
* Efter begravningen såsom samtal i sorgegrupp
 
Svenska kyrkans/begravningshuvudmannens ansvar
Krematorium och kyrkogården. Det som utförs av kyrkogårdsförvaltningen och kyrkvaktmästare m.fl. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via begravningsavgiften för detta:

* Lokal för förvaring och visning av stoftet
* Lokal för begravningsceremoni
* Transport från lokal för förvaring till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats (inom huvudmannens område eller om avtal finns)
* Kremering
* Förvaring av aska (max. 1 år)
* Gravplats
* Gravsättning inkl. gravöppning, återfyllande och iordningsställande av öppnad grav.

Vad får anhöriga göra själva?
* Ordna med svepning/klädsel av den döde
* Använda eget bårtäcke, dekorera kistan, placera ut blommor och kransar
* Transportera och bära kistan, hjälpa till i kyrka och kapell
* Ta med "egen" jord till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst

Detta får anhöriga också göra själva - men kontakta först församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen:
* Tillverka och välja kista och urna (de måste uppfylla vissa krav)
* Lägga saker i kistan eller urnan
* Välja musik och sång, musiker och sångare
* Spela själv i kyrka eller kapell
* Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan.
* Vill man strö askan i hav eller i natur krävs tillstånd av länsstyrelsen
* Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Detta får anhöriga inte göra själva:
* Öppna grav på allmän begravningsplats
* Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
* Kremera
* Själv gräva ner, närvara eller strö askan i minneslunden
* Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från grav till minneslund 

Källor: Kyrkoordningen Begravningslagen 1990:1144 Om begravning. Begravningsavgift - vad är det? Svenska kyrkans församlingsförbund, maj 2002.