Barn 7-13

Vill ditt barn hänga med oss efter skolan? Välkommen till Jaspis, Levande stenar, Kompisklubben, 3-klubben, Riddarklubben och Plattformen!

Kompisklubben (Årskurs 1)
För dig som tycker att det är viktigt att vara en bra kompis. Vi pratar och leker. Hämtning kan ske från närliggande fritidshem.
Tid: onsdagar kl. 15.00–16.30 (8/9-24/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21b, bottenvåningen
Ledare: Anna-Lena Danielsson
Kostnad: Gratis om en av vårdnadshavarna är medlem i Svenska kyrkan, annars 100 kr per termin.
Frågor och anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se


Kompisklubben (Årkurs 2)
För dig som tycker att det är viktigt att vara en bra kompis. Vi pratar och leker. Hämtning kan ske från närliggande fritidshem.
Tid: måndagar kl. 15.30–17.00 (6/9-22/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21b, bottenvåningen
Ledare: Anna-Lena Danielsson
Kostnad: Gratis om en av vårdnadshavarna är medlem i Svenska kyrkan, annars 100 kr per termin.
Frågor och anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se


3-klubben (Årskurs 3)
För dig som tycker om hemliga symboler, hemliga språk och saker på tre.
Vi pratar och leker.
 Hämtning kan ske från närliggande fritidshem.
Tid: tisdagar kl. 15.30–17.00 (7/9-23/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21b, bottenvåningen
Ledare: Anna-Lena Danielsson
Kostnad: Gratis om en av vårdnadshavarna är medlem i Svenska kyrkan, annars 100 kr per termin.
Frågor och anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se


Riddarklubben (Årskurs 4)

För dig som är intresserad av riddare. Medeltid och nutid varvas på ett humoristiskt och lärorikt sätt.
Tid: torsdagar kl. 15.30–17.00  (9/9-25/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21b, bottenvåningen
Ledare: Anna-Lena Danielsson
Kostnad: Gratis om en av vårdnadshavarna är medlem i Svenska kyrkan, annars 100 kr per termin.
Frågor och anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se


Plattformen (Årkurs 5)
Program bestämmer vi tillsammans på första träffen.
Tid: fredagar kl. 15.30–17.00 (10/9-26/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21b, bottenvåningen
Ledare: Anna-Lena Danielsson
Kostnad: Gratis om en av vårdnadshavarna är medlem i Svenska kyrkan, annars 100 kr per termin.
Frågor och anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se


Toppformen  (Årkurs 6-7)

Program bestämmer vi tillsammans på första träffen.
Tid: onsdagar kl. 17.00–18.30 (8/9-24/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21b, bottenvåningen
Ledare: Anna-Lena Danielsson
Kostnad: Gratis om en av vårdnadshavarna är medlem i Svenska kyrkan, annars 100 kr per termin.
Frågor och anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se

 

GudstjänstWorkshop
Gudstjänstworkshop vänder sig till barn i årskurs 1-7 som vill vara delaktiga
i S:t Görans kyrkas gudstjänst. Vi träffas under 1,5 timme dagen före aktuell gudstjänst för genomgång av uppdrag och övning. De uppdrag som brukar ingå är att dela ut psalmböcker, bära processionskors, samla in kollekt och tända ljus under förbön.
Information: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se

Jaspis 
Snart kommer mer information om klubben Jaspis.

Levande stenar
Snart kommer mer information om klubben Levande stenar.