Barn 7-13

Vill ditt barn hänga med oss efter skolan? Välkommen till någon av våra grupper som alla är gratis.

Kompisklubben (Åk.1 och 2)
För dig som tycker att det är viktigt att vara en bra kompis. Vi pratar och leker. Hämtning kan ske från närliggande fritidshem.
Tid: torsdagar kl. 15.30-17.00 (7/9-23/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21 B
Anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Anna-Lena Danielsson

Levande stenar (Åk.1 och 2)
Tycker du om att måla och skapa? Vi utgår från det rika kulturarv som kyrkan ger oss i form av symboler, bilder och spännande berättelser.
Tid: måndagar kl. 16.00-17.15 (4/9-23/10)
Plats: lokalen Ulrika, Hantverkargatan 6, ingång från kyrkogården
Anmälan: sofie.stocklassa@svenskakyrkan.se
Ledare: Sofie Stocklassa

3-klubben (Åk. 3)
För dig som tycker om hemliga symboler, hemliga språk och saker på tre. Vi pratar och leker. Hämtning kan ske från närliggande fritidshem.
Tid: onsdagar kl. 15.30–17.00 (6/9-22/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21 B
Anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Anna-Lena Danielsson

3-klubben (Åk. 3)
För dig som tycker om hemliga symboler, hemliga språk och saker på tre. Vi pratar och leker. Hämtning kan ske från närliggande fritidshem.
Tid: fredagar kl. 15.00–16.30 (8/9-24/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21 B
Anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se 
Ledare: Anna-Lena Danielsson

Plattformen (Åk. 4)
Program bestämmer vi tillsammans på första träffen.
Tid: måndagar kl. 15.30-17.00 (4/9-20/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21 B
Anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Anna-Lena Danielsson

Toppformen (Åk. 5)
Program bestämmer vi tillsammans på första träffen.
Tid: tisdagar kl. 15.30–17.00 (5/9-21/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21 B
Anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Anna-Lena Danielsson

Potatisklubben (Åk. 6 och 7)
Gruppens namn är en förkortning och betyder Pojkar Och Tjejer Alla Tillsammans I Samma Klubb. Program bestämmer vi tillsammans på första
träffen. Aktivitet med potatis kan förekomma.
Tid: fredagar kl. 17.00–18.30 (8/9-24/11)
Plats: 21:an, Arbetargatan 21 B
Anmälan: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se
Ledare: Anna-Lena Danielsson

Workshop inför gudstjänst

Gudstjänstworkshop vänder sig till barn i årskurs 1–7 som vill vara delaktiga i
S:t Görans kyrkas gudstjänst. Vi träffas under 1,5 timme dagen före aktuell
gudstjänst för genomgång av uppdrag och övning. De uppdrag som brukar
ingå är att dela ut psalmböcker, bära processionskors, samla in kollekt och
tända ljus under förbön.
Information: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se