Västermalms församling

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Barn 0-6 år


Öppen förskola
I församlingen finns flera olika tider och platser för Öppen förskola. Gemensamt för alla är att det är öppna grupper för vuxna med barn. Tid för prat, lek, fika och oftast sångsamling. Här hittar du plats, tid och olika åldersindelningar.

Barnrytmik (3 mån–24 mån)
I församlingen har vi barnrytmik på flera olika tider och platser. Vi sjunger, rör oss mycket, använder oss av färggranna sjalar och rytminstrument. Barnrytmiken stimulerar barnets alla sinnen och utvecklar deras kroppskännedom.

Plats: Andrum på Lilla Essingen (kyrkans församlingslokal på Strålgatan 3) Essinge kyrka på Stora Essingen (Essingensalen). Lokalen Ulrika vid Kungsholms kyrka och kyrkans lokal på Lindhagensgatan 132.
Ledare: Birgit Norrman, musikpedagog.
Information om tider och anmälan finns här.

Musiklek (2-6 år)
För barn mellan 2-3 år deltar föräldern. Barn 4-6 år går på Musiklek utan att förälder deltar. Rytm och rörelse är i fokus.
Plats: Essingesalen, Stora Essingen.
Ledare: Birgit Norrman, musikpedagog.
Information om tider och anmälan finns här.

HimlaLiv (0–7 mån)
En grupp som träffas 5 gånger. Vi har olika teman varje tillfälle, bl.a. kommer vi att göra gipshänder. Gruppen startar vid två tillfällen under hösten.
När: Tor kl 10.30-13.00.
Grupp 1: 7/9.
Grupp 2: 9/11.
Plats: Kyrkans lokal, Lindhagensg. 132.
Frågor och anmälan: Annika Melin Mori 

HimlaSång, Kyrkans lokal på Lindhagensgatan 132
Sångsamling för barn. Därefter fika, prat och lek.
0–5 år:  Ons kl 10.00–12.00 (6/9-6/12, lov 18/10).

Kyrkis, Kyrkans lokal på Lindhagensgatan 132
Öppen verksamhet för barn och vuxna. Fika, prat och lek.
0–5 år: Ons 14.00–16.30. (6/9-6/12, lov 18/10).

Kyrkans barntimmar (3–6 år)
Fri lek, skapande verksamhet, samling med andakt, sång och musik. För både barn och föräldrar. Enkel lunch till självkostnadspris serveras.
När: Lör 10.00–13.00. 7/9-9/12. (lov 30/9, 7/10 & 4/11).
Plats: Barnlokalen, Arbetargatan 21.

Jollra, krypa, gå –gudstjänst med små
Välkommen på gudstjänst med sång- och ljuständning. Därefter fika och lek på Öppna Förskolan.
När: Ons kl 10.00, 6/9,11/10, 15/11 och 20/12. 
Plats: Kungsholms kyrka.

Sjung- och gunga-gudstjänst +Dopinfo
Välkomna alla barn, föräldrar, mor- och farföräldrar till en sång och musikgudstjänst. Den 5/9 och 7/11 är det Dopsnack med lunchmacka efter gudstjänsten. Vi pratar och tänker tillsammans kring dopet.
När: Tis kl 11.00. 5/9, 3/10, 7/11, 5/12.
Plats: S:t Görans kyrka.

Söndagsskola
Barnens stund i gudstjänsten. Barnen går till ett närliggande rum under gudstjänsten, där deras tankar och tro får komma till uttryck, talas om, skapas kring och de får höra berättelser kring de teman som berörs i gudstjänsten. Söndagsskolan vänder sig till barn från ca 3-10 år, men alla är välkomna!
När: Följande söndagar i högmässan kl 11.00-12.15: 24/9, 22/10, 26/11, 10/12.
Plats: S:t Görans kyrka.