För alla åldrar

Under terminerna är det sopplunch i Heby varannan vecka. I Huddunge finns Öppet hus med avspänd samvaro. Här är alla välkomna, både liten och stor!

Vårterminens soppluncher

Kom och ät soppa med oss i varm gemenskap. Varannan torsdag samlas vi i församlingshemmet i Heby för att äta, fika och umgås.

Öppet hus i Huddunge

En öppen verksamhet i Huddunge församling som vänder sig till både unga och gamla, både kvinnor och män. Prestigelös samvaro med enkelt fika och fria aktiviteter.