Foto: Linnea Dunér

Västerlövsta församlingshem

Västerlövsta församlingshem ligger nedanför prästgården. Här finns en stor sal och ett par mindre rum, samt ett stort modernt utrustat kök. På nedre botten finns en barn- och ungdomslokal. Församlingshemmet genomgick en omfattande renovering 2021.

Boka lokal

Att hyra pastoratets lokaler för privat bruk är en förmån för medlemmar i Svenska kyrkan. Ett avtal där information om lokalen samt gällande regler framgår ska signeras och returneras till expeditionen innan uthyrningstillfället. I samband med kyrkliga förrättningar såsom dop, vigsel och begravning får man låna lokaler kostnadsfritt. Föreningar, kommuner och övriga organisationer debiteras enligt gällande prislista (se nedan).

För att boka församlingshemmet, kontakta expeditionen på 0224-341 90 eller vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se. Du kan även välja att boka och betala direkt på pastorsexpeditionen under ordinarie öppettider.

I samband med bokning uppger du kontaktuppgifter till kontaktperson samt fakturaadress. Fakturering sker normalt i efterskott. Det går också bra att betala via Swish eller kontant i samband med bokning eller nyckelhämtning.

Lokalen ska återställas i det skick som var vid tillträdandet. Om så inte sker debiteras en extra avgift om 700 kr.

Priser

Max antal deltagare inom parentes. Det första angivna priset gäller för halvdag (upp till fyra timmar) och det andra för heldag (fr o m fyra timmar).

Stora salen (120): 350 kr/500 kr

Konfirmandsalen (30): 250 kr/400 kr

Nygårdsrummet (30-35): 250 kr/400 kr

Kökskammaren (20): 200 kr/400 kr

Nygårdsrummet, ett rum möblerat med äldre möbler som rymmer upp till ca 35 personer.

Köket: 100 kr/200 kr

Hela övervåningen: 700 kr/1000 kr

Barn- och ungdomslokalen (på nedervåningen): 300 kr/600 kr

Regler för uthyrning

Nyckel och larm

Innan uthyrningstillfället hämtar du ut din nyckel med larmtagg på församlingsexpeditionen. Nyckeln ska lämnas tillbaka senast två vardagar efter uthyrningstillfället. Vid sen återlämning eller förlust av nyckel debiteras hyrestagaren. Lås alla dörrar när du lämnar lokalen. Du behöver inte larma på; det sker automatiskt när du lämnar lokalen. Släck alla lampor och levande ljus!

Porslin, köksutrustning och dukar

Om du använder köket får du använda det porslin och den utrustning som finns där. Allt ska i så fall diskas och stsällas tillbaka på sin plats. Följ instruktioner för kaffebryggare och diskmaskin. Köket ska lämnas i det skick det var i vid tillträdandet. Meddela uthyraren om något har gått sönder vid uthyrningstillfället.

Porslin finns för 120 personer. Stora kaffebryggaren rymmer 150 koppar.

Alla livsmedel inklusive kaffe som finns i köket tillhör församlingen och får inte användas av hyrestagaren.

Linnedukar kan hyras för 60 kr/styck. Lägg dukarna på avsedd plats (tvättkorg) efter användning.

Städning

Lokalerna ska återställas i det skick de var i vid tillträdandet. Bord ska ställas tillbaka och torkas av och golvet dammsugas/sopas. Hyrestagaren behöver inte tömma sopor eller våttorka golvet. Om lokalerna inte är återlämnade i tillfredsställande skick och/eller det finns skador på inventarier etc, debiteras en kostnad för städning/nyinköp i efterskott.

Städning kan köpas för 300 kr/timme.

Alkohol

Ingen servering eller förtäring av alkoholhaltiga drycker får förekomma i lokalerna.

Övernattning

I vissa fall är det möjligt att hyra lokalen för övernattning. Kontakta expeditionen om du har funderingar kring detta. En eventuell övernattning måste bokas minst tre veckor i förväg.

Kontaktuppgifter

För visning av lokalerna eller frågor om porslin eller dylikt, kontakta serviceteamet genom Lars-Göran Sjöling, 0224-341 82.

Biblioteket med sittgrupper för samtal och avkoppling.