Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse

Konserter vid flygeln anordnas ca fyra gånger om året av Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse.

Inför Anders Walls 80-årsdag våren 2011 önskade han sig istället för presenter bidrag till en konsertflygel i hemförsamlingen Västerlövsta. Bidragen lade grunden för den fantastiska Steinway-flygel som hösten 2011 installerades i Västerlövsta kyrka i Heby.

Ambitionen är att varje år arrangera minst fyra konserter av mycket hög musikalisk klass. Konsertverksamheten stöds ekonomiskt av Anders Walls stiftelse.

Mer information

Information om tidigare och kommande konserter finns på Västerlöfsta kyrkas musikstiftelses hemsida.

Stiftelsen har också en Facebooksida där du kan hålla dig uppdaterad om kommande evenemang.

Ladda ner Västerlövstas musikstiftelses jubileumsskrift