Flygeln i Västerlövsta kyrka.

Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse

Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse arrangerar konserter med professionella musiker i Västerlövsta kyrka, bland annat en årlig julkonsert med Allmänna Sången.

Inför Anders Walls 80-årsdag våren 2011 önskade han sig istället för presenter bidrag till en konsertflygel i hemförsamlingen Västerlövsta. Bidragen lade grunden för den fantastiska Steinway-flygel som hösten 2011 installerades i Västerlövsta kyrka i Heby.

Ambitionen är att varje år arrangera minst fyra konserter av mycket hög musikalisk klass. Konsertverksamheten stöds ekonomiskt av Anders Walls stiftelse.