Foto: Bethany Carlson

Heby kyrkliga syförening

Syföreningen är en mötesplats öppen för alla som är intresserade av hantverk. Vi syr och slöjdar till den årliga syföreningsauktionen, då vi säljer våra alster till förmån för välgörande ändamål.

Varje år omkring jul har vi vår stora syföreningsauktion med föregående syföreningslotteri. Lotter finns att köpa på expeditionen i Heby under hösten. Syföreningens medlemmar är väldigt påhittiga när det gäller att ordna vinster och auktionsobjekt. Behållningen går till välgörande ändamål.

Syföreningen träffas varannan tisdag (udda veckor) klockan 14.00 i Västerlövsta församlingshem, Heby. Kontaktperson: Lisbet Eriksson.