Socialdemokraterna för Västerlövsta pastorat

Valmanifest för Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Västerlövsta Pastorat  

Vi vill verka för ett sammanhållet pastorat, med alla tre församlingar väl synliga och ett gott samarbete däremellan.

Vi vill även samarbeta med övriga pastorat i kommunen, men utan att bli sammanlagda i en större enhet som har föreslagits från högre ort. Vi tror att detta skulle försvaga kyrkan, med fler utträden och därigenom ekonomiska svårigheter. Kyrkan behöver en stark lokal förankring för att överleva på sikt! Församlingsborna ska känna sig trygga i att kyrkan alltid finns där som en samlande kraft i livet för alla som vill vara en del av den kristna gemenskapen.

Vi vill sätta kyrkans uppdrag främst genom:

Mer gudstjänster! Mycket musik av lokala körer och musiker!

Mer mission! Få in nya och få tillbaka gamla medlemmar!

Mer diakoni! Umgänge på vanliga och ovanliga sätt!

Mer undervisning! Barn, unga, vuxna och gamla tillsammans!

Eva Wikström, nuvarande ordförande för Huddunge församlingsråd.

Kyrkan är för mig en fast punkt i livet där jag tillsammans med andra kan vara delaktig i tron på Kristus. 

Jag sitter i kyrkorådet och är ordförande i Huddunge församlingsråd.

Kyrkans viktigaste uppgifter är att hålla gudstjänst, utöva mission och diakoni samt undervisa om vår gemensamma tro.

Viktigast för framtiden är att vi ser till att behålla våra medlemmar och att vi får med nya människor i kyrkan.

Kandidater Socialdemokraterna Västerlövsta
1. Eva Elisabeth Vikström, Pensionär
2. Nils Göran Gustafsson, Pensionär
3. Kerstin Karlsson, Pensionär
4. Karl Johan Larry Tallroth, Pensionär
5. Gunilla Skinnar, Undersköterska
6. Håkan Collin, Herr
7. Jan Eriksson, Sågverksarbetare
8. Mattias Jonsson, Byggarbetare
9. Tomas Ingemar Persson, Undersköterska