Orgelpipor.

Våra orglar

Västerlövsta pastorat har sex orglar fördelade på de tre kyrkorna Västerlövsta, Huddunge och Enåker.

Västerlövsta kyrka, läktaren 

Historik

1609 byggdes kyrkans äldsta kända orgel på en läktare vid korets norra vägg. Byggare okänd.

1754 byggde Gren & Stråhle en ny orgel med 10 stämmor som senare såldes till Järlåsa kyrka och alltjämt finns bevarad där.

1876 byggdes en ny orgel av P. L. Åkerman & Lund, Stockholm, med 2 manualer och pedal med 14 stämmor.

1954 byggdes den nuvarande orgeln av A. Mårtenssons Orgelfabrik, Lund, med återanvändande av fasaden och några stämmor från 1876.

Under hösten 2014 genomgick pipverket en större rengöring, renovering och stämning. Arbetet utfördes av firma Martin Hausner, orgelbyggare.

Fasad/orgelhus

Nuvarande orgel är byggd bakom fasaden och i orgelhuset från 1876. I samband med detta har vissa fyllningar i luckor ersatts med metallgaller. Fasadpiporna är alla blindpipor från 1876. 

Traktur

Orgeln har elektropneumatisk traktur med kontakter i spelbordet som reglerar magneter vid ventilkistorna som i sin tur evakuerar luften till dragbälgar i ventilkistorna som öppnar tonventilerna. Registersleiferna dras av dragbälgar vars ventiler öppnas med likadana magneter som spelventilerna.

Kulturhistoriskt värde

Det bevarade materialet från Åkeman & Lunds orgel från 1876 har i de delar det bevarats intakt mycket stort kulturhistoriskt värde. Vissa övriga stämmor från 1876 har delvis förvanskats för att passa in i det nya klangkonceptet från 1954. 

Klangligt omdöme

Orgeln är en typisk exponent för den tidiga s.k. Orgelrörelsen, men med vissa romantiska inslag.

Disposition

Huvudverk, manual I

Principal 8'
Gedackt 8'
Gamba 8'
Spetsflöjt 8'
Oktava 4'
Rörflöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur 5ch
Trumpet 8' 

Svällverk, manual II

Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Ters 1 1/3'
Scharf 3ch
Krumhorn 8'
Tremulant

Pedalverk

Principalbas 16'
Subbas 16'
Oktava 8'
Flöjt 4'
Nachthorn 2'
Mixtur 3ch
Basun 16'
Skalmeja 4'

Koppel

I/Ped, II/Ped, II4’/Ped, II/I, 4’II/I, 16’II/I

Övrigt

Trampor för förinställda registreringar PP, MF, F, FF, programmerbar registersvällare, step up hand/fot, dator med 7992 minnen för registreringar

Västerlövsta kyrka, Mariakoret

Orgeln byggdes 1997 av Nye Orgelbyggeri.

Disposition

Principal 8'
Salicional 8'
Gedackt 8'
Octava 4'
Gambetta 4'
Flöjt 4'
Qvinta 3' B/D (h/c1)
Octava 2' B/D (h/c1)
Scharf 3 ch

Pedal

Subbas 16'

Koppel

man/ped

Helmekanisk traktur och registratur

Enåkers kyrka

Historik

Kyrkans första kända orgel byggdes 1784 av orgelbyggare Söderström. En ny orgel på sex stämmor tillverkades 1825 av Samuel Strand i Stora Vingåker.

Nuvarande orgel på 19 stämmor och två manualer och pedal byggdes 1960 av firman Gebrüder Jehmlich, Dresden.

Disposition

Huvudverk

Rörflöjt 8'
Principal 4'
Gemshorn 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 4 ch
Dulcian 8' 

Öververk

Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Nasard 1 1/3'
Sesquialtera 2 ch
Scharff 3 ch
Krumhorn 8'
Tremulant

Pedal

Subbas 16'
Oktava 8'
Nachthorn 4'
Mixtur 3 ch
Fagott 16'
Skalmeja 4'

Koppel

ÖV/HV, ÖV/P, HV/P

Övrigt

Mekanisk traktur och registratur
Ljudande fasad (Principal 4')

Huddunge kyrka

Nuvarande orgel byggdes 1956 av firma Theodor Frobenius og Sønner Orgelbyggeri, Horsens, Danmark (opus 472).

Disposition

Huvudverk

Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Gemshorn 4'
Oktava 2'
Mixtur IV
Trumpet 8' 

Bröstverk

Gedakt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Koppelföljt 2'
Kvinta 1 1/3'
Sharf III
Krumhorn 8' (hängande horisontellt)
Tremulant

Pedal

Subbas 16'
Principal 8'
Nachthorn 4'
Rauschkvinta III
Fagott 16'
Skalmeja 4'

Koppel

B-P, H-P, B-H

Övrigt

Mekanisk traktur och registratur
Ljudande fasad (Principal 8')

Huddunges gamla orgel

Bakom Frobeniusorgeln står kyrkans tidigare orgel bevarad intakt. Den byggdes 1839 av Pehr Gullbergson (1789-1864) en självlärd orgelbyggare, verksam i Västmanland och Uppland.

Vid byggandet av Frobenius-orgeln flyttades Gullbergson-orgeln bakåt 4 meter. Den kom på så sätt att bevaras i en törnrosasömn, skyddad från senare tiders "förbättringar" i form av om- och tillbyggen.

På grund av att orgeln utgör ett osedvanligt värdefullt kulturellt objekt för sin tid och klangvärld, har församlingsrådet i Huddunge beslutat renovera/återställa orgeln till 1839 års skick.

Disposition

Borduna 16' B/D (f/fiss)
Principal 8'
Dubbel Fleut 8'
Fleut D'Amour 8' (från fiss)
Fugara 8' B/D (f/fiss)
Octava 4'
Fleut 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Trompet 8'

Pedal

bihangspedal C-g