Två små barn som leker med klossar.

Öppna förskolan Små fötter

Föräldrar eller andra vuxna med barn i åldrarna 0–4 år är välkomna till barn- och ungdomslokalen Himlakul i Heby tre dagar i veckan. Vi umgås, pratar, leker och fikar.

Välkommen tisdagar, onsdagar och torsdagar 9.00–11.30. Vi håller till i barn- och ungdomslokalen Himlakul på nedre botten i Västerlövsta församlingshem. På onsdagar har vi en kort musikstund. På torsdagar har vi besök utifrån i samarbete med kommunens familjecentral.

Familjecentral

Sedan våren 2023 finns en familecentral i kommunen, tack vare ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Heby kommun och Region Uppsala. Svenska kyrkans öppna förskolor utgör basen för verksamheten och målgruppen är blivande föräldrar, föräldrar, barn 0–5 år och andra viktiga vuxna kring barnet.

Om familjecentralen

Öppna förskolan/öppet hus är en mötesplats för barn och familjer och finns på fem platser i Heby kommun: Harbo, Heby, Morgongåva, Tärnsjö och Östervåla. BVC-sjuksköterska, barnmorska och familjebehandlare besöker mötesplatserna och erbjuder tillsammans med den lokala församlingspedagogen/barnledaren olika aktiviteter, till exempel sångstund, babymassage, tematräffar och föräldragrupper. Även Folktandvården och biblioteket besöker våra verksamheter. 

Syfte

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska:

 • fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
 • ojämlikheten i hälsa bland barn
 • risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid

Utifrån FN:s konvention för barnets rättigheter, familjens livssituation och genom samarbete, samordning och samverkan ska familjecentralen

 • erbjuda lättillgängligt stöd
 • vara ett kunskaps- och informationscentrum
 • stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
 • skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
 • främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn
 • uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling
 • stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar
 • erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn
 • stärka barnets och förälderns sociala nätverk
 • stärka ett jämställt föräldraskap
 • stärka barns språkutveckling
 • stärka integrationen.

Läs mer

Du kan läsa med om familjecentralerna på Heby kommuns webbplats.