Vår nya kyrkoherde: Katarina Björklund

Nyhet Publicerad Ändrad

Med nuvarande vikarierande kyrkoherde Lasse Svedberg som mentor kommer vår "nygamla" präst Katarina Björklund att tillträda chefstjänsten i pastoratet. Den 25 juni blir hennes första arbetsdag hos oss. Klicka på notisen för att läsa mer!

Medarbetarmässigt var 2018 ett turbulent år för Västerlövsta pastorat. Kyrkoherde Ulrika Lindholm avslutade sin tjänst efter sju år och även ett par tunga förtroendemannaposter skiftade innehavare. En oviss rekryteringsperiod landade till slut i en specialöverenskommelse, tillfredsställande för alla parter. En "win win-situation", kan man säga.

År 2014 var Katarina Björklund pastors­adjunkt hos oss och fick pröva sina vingar i den nya rollen som präst. Jag träffar Katarina för att höra hennes tankar kring det nya uppdraget.

– För fem år sedan tog ni emot mig med öppna armar och lät mig pröva mitt nya yrke. Ni lät mig göra fel och göra om som man behöver få göra när man tar sina första stapplande steg. Efter lärorika år i Sala-Norrby-Möklinta pastorat får jag nu komma tillbaka, men denna gång som kyrkoherde. Det känns fantastiskt roligt!

– Att jag saknar erfarenhet av att vara kyrko­herde, vilket egentligen efterfrågades, löste sig perfekt genom att Lasse ställer upp som mentor och bollplank både för mig och övriga medarbetare under en period, samtidigt som jag får testa hur mitt ledarskap fungerar för just Västerlövsta, säger Katarina.

– Jag vet att detta kommer att bli spännande år och att vi alla kommer att lära oss mycket om varandra och om kyrkan. Jag ser fram emot att återigen träffa förtroendevalda, arbetslag och medlemmar i församlingen, att få arbeta i Västerlövsta och vara med och driva skutan vidare. Västerlövsta är ett fantastiskt pastorat och tillsammans får vi bygga kyrka och gemenskap!
(Intervju: Elin Johansson)