Tysklandsresan är inställd!

Nyhet Publicerad Ändrad

En församlingsresa till Tyskland var planerad till augusti. Nu har passionsspelen i Oberammergau, som var resans mål, ställts in. Spelen hålls normalt vart tionde år, men planeras nu att sättas upp år 2022 i stället. Vi hoppas kunna arrangera en resa dit när det är dags!

Välkommen att följa med till Oberammergau i Sydtyskland och se det välkända passions­spelet som uppförts vart tionde år sedan 1634! Spelet, som handlar om Jesus sista vecka och hans död och uppståndelse, lämnar få oberörda.