Musik

Musik kan väcka både glädje, hopp och tröst. Därför är musik så viktigt i gudstjänster och i församlingslivet i övrigt. Västerlövsta pastorat arrangerar ofta konserter och musikgudstjänster. Vi har två kyrkokörer och ett fint samarbete med Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse.

Närbild på notblad.

Konserter och musikgudstjänster

Här listar vi kommande musikevenemang i pastoratet. Välkommen till en stund i musikens tecken!

Körsångare i olika åldrar.

Sjung i kör!

Vi har två kyrkokörer, en i Heby och en i Huddunge. Vill du vara med? Det är alltid välkommet med nya medlemmar i körerna. Kontakta körledaren!

Flygeln i Västerlövsta kyrka.

Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse

Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse arrangerar konserter med professionella musiker i Västerlövsta kyrka, bland annat en årlig julkonsert med Allmänna Sången.

Orgelpipor.

Våra orglar

Västerlövsta pastorat har sex orglar fördelade på de tre kyrkorna Västerlövsta, Huddunge och Enåker.

Klaviaturet på en flygel.

En liten stund med musik

Välkommen att lyssna till små musikklipp från våra församlingar! Alltifrån klassiska stycken till gamla slagdängor och visor. Klippen är från pandemi-våren 2021, när mycket var inställt och vår organist Margarita Långberg spred musik på det sätt som var möjligt. Men det kan hända att det dyker upp fler musikklipp här framöver!

Musiken i Västerlövsta pastorat

Musiken i Västerlövsta pastorat präglas av mångfald. Musiken till en gudstjänst kan komma från helt olika århundraden, världsdelar och traditioner. I våra tre kyrkor klingar sång och musik utförd av solister, små körgrupper, stora körer, barn, gamla, glada amatörer och yrkesverksamma musiker.

Musiken i Västerlövsta pastorat finns med där människor möts i glädje och sorg: När ett barn döps sjunger vi psalmer om dopet och om barn. När anhöriga under en begravningsgudstjänst tar farväl av någon som stått dem nära, finns musiken med som uttryck för sorgen och som tröst i den svåra stunden. När två som funnit kärleken i varandra gifter sig, fylls kyrkan av glada och starka silvertoner för att understryka glädjen.

I en gudstjänst kan allt från fyrstämmiga klassiska körverk till enkla bibelvisor finnas med, precis som när en konstnär målar en skön bild med hjälp av många färger på sin palett. I konserter och musikandakter inbjuds ofta sångare, musiker och grupper som ett uttryck för församlingens önskan att vara delaktig i samhällets kulturella uttrycksformer.

Församlingens kyrkomusiker står också ofta själva för musiken i bland annat piano- och orgelkonserter. Ibland ensamma, ibland tillsammans med frivilliga krafter och ibland tillsammans med andra yrkesverksamma musiker.

Du är varmt välkommen att lyssna och ta del av det som erbjuds i våra kyrkor. Önskar du själv deltaga med sång eller musik är du välkommen att kontakta våra kyrkomusiker.

Kyrkomusiken är viktig!

För några år sedan presenterades utredningen ”Kyrkan mitt i musiklivet”, en utredning om kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige. Utredningen fastslår att Svenska kyrkan står för en omistlig del av samhällets musikliv.

Varje år genomförs närmare 25 000 offentliga musikevenemang i Svenska kyrkan med närmare 2,5 miljon besökare. Svenska kyrkan står för en tredjedel av samhällets offentliga musikutbud. Under ett år sjunger 112 000 personer i någon av Svenska kyrkans 6 200 körer.

 

Våra kyrkomusiker