Västerlövsta kyrka i höstsol.

Västerlövsta kyrka

Västerlövsta kyrka är en naturlig mittpunkt i tätorten Heby, där den står väl synlig uppe på en kulle. Kyrkan är uppförd i slutet av 1400-talet och har ett mycket välkänt altarskåp från 1520. Här firas gudstjänst nästan varje söndag. Kyrkan är öppen för besök alla dagar klockan 9.00–15.00.

När den nuvarande kyrkan byggdes ersatte den troligen en stor träkyrka. Varför församlingen valde att bygga en helt ny kyrka vet vi inte, men man kan gissa att träkyrkan var i alltför dåligt skick för att restaurera.

Ett triumfkrucifix från 1300-talet, som förvaras på museum, liksom dopfunten från omkring 1250-talet är de föremål som finns bevarade från en äldre kyrka. Om denna låg på samma plats som den nuvarande kyrkan vet vi inte.

När kyrkan stod färdig saknade den ännu torn liksom nuvarande Mariakor och sakristia. Valven slogs av den skicklige Anders murmäster från Enköping och utsmyckades av honom med valvgubbar, ansikten och geometriska ornament. Även korvalvet, som senare målades, omfattas av samma valvutsmyckning.

Ungefär samtidigt som Västerlövsta församling anskaffade altarskåpet, d v s ett stycke in på 1500-talet, försågs korets valv och väggar med så kallade figurmålningar. Dessa har troligen utförts av Anders Martinsson och är modernare än Albertus Pictors målningar, vilket bland annat syns på figurernas kläder men även på rumsperspektivet i de olika scenerna vilka har ett helt annat djup än äldre målningar.

Kalkmålningarna framställer för den kristna tron viktiga händelser ur både Bibeln och ur kyrkohistorien. Målningarna hämtade sina motiv ur den populära ”Biblia Pauperium” (de fattigas bibel), en medeltida bilderbok för de kristna som saknade en Bibel eller inte kunde läsa latin. Valvmålningarna, som så småningom kom att betraktas som ”gammalmodiga” täcktes av puts och kalk men knackades fram av en ung Hebybo under sommaren 1913. De rengjordes 1958 samt senast 1996.

Mysterieskåpet, som altarskåpet även kallas eftersom det framställer det heliga mysteriet, Kristi lidande, död och uppståndelse, tillverkades i början av 1500-talet i Antwerpen, vid Jan de Molders verkstad. Skåpet präglas av de individuellt framställda figurerna och av innerligheten i scenerna. Det rengjordes senast vid 1996 års renovering.

Altaret med altarring nytillverkades efter delvis äldre förebild vid 1950-talets restaurering.

Kormattan är utformad av Kajsa Aronsson samt vävd på Kasthall. Den inköptes 1997 för donerade medel.

Texten författad av Sven Wiking, kyrkoherde 1981–2000

Panoramafilm

I den här panoramafilmen kan du se dig omkring i Västerlövsta kyrka. Tryck i bilden och dra muspekaren åt olika håll för att se olika delar av kyrkorummet.

Bilder