Foto: Magnus Aronson

Våra körer

Vi har två körer och normalt en barnkör (för närvarande inställd). Vill du vara med? Det är alltid välkommet med nya medlemmar i körerna. Kontakta körledaren!

Västerlövsta kyrkokör

Övar tisdagar 19.00–21.00 i Västerlövsta församlingshem. Körledare: Margarita Långberg (0224-341 43).

Huddunge kyrkokör

Övar onsdagar 19.00–21.00 i Huddunge församlingshem. Körledare: Margarita Långberg (0224-341 43).

Sensus

Våra körer är ett samarbete med studieförbundet Sensus.