Körsångare i olika åldrar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Sjung i kör!

Vi har två kyrkokörer, en i Heby och en i Huddunge. Vill du vara med? Det är alltid välkommet med nya medlemmar i körerna. Kontakta körledaren!

Västerlövsta kyrkokör

Övar tisdagar 19.00–21.00 i Västerlövsta församlingshem. Körledare: Margarita Långberg (0224-341 43).

Huddunge kyrkokör

Övar onsdagar 19.00–21.00 i Huddunge församlingshem. Körledare: Margarita Långberg (0224-341 43).

Atinakören i Enåker

En extern kör som inte är i kyrkans regi men i tätt samarbete. Kör som är öppen för alla! Varmt välkommen att vara med, kören välkomnar gärna nya medlemmar. Det är bara att komma till övningarna i Enåkers församlingshem. Körledare är Margareta Alkstål.
Kontaktperson: Lotta Hiller 070-6595867 - lotta.hiller@gmail.com.