Glada ungdomar i vita konfirmationskåpor.
Foto: Magnus Aronson

Konfirmera dig!

Konfirmationstiden är en upptäcktsresa, där du får lära dig mer om dig själv och ha roligt tillsammans med andra. Alla i årskurs 8–9 som ännu inte är konfirmerade är välkomna. Allt är gratis! Bor du inom Västerlövsta pastorat eller Vittinge församling kommer en inbjudan per post när ett nytt läsår närmar sig.

Under läsåret träffas vi ungefär en helg i månaden, men även några vardagskvällar som mellansamlingar. Vi åker i väg på två läger, ett helgläger precis i början på läsningen och ett längre läger veckan innan konfirmation. Vart vi åker är ännu inte helt klart, men vi lovar att det blir kul!

Året avslutas med själva konfirmationen, då konfirmanderna får bekräfta sitt dop och visa upp för släkt och vänner vad vi gjort under året.

Konfirmationstiden har plats för såväl skratt och lek som samtal om stort och smått. Den brukar bli ett minne för livet.

Frågor eller funderingar?

Hör av dig till oss! 

Elizaveta Komarova Lindgren, präst, Västerlövsta: elizaveta.komarovalindgren@svenskakyrkan.se, 0224-341 74

Martina Rung, ledare, Västerlövsta:
martina.rung@svenskakyrkan.se, 0224-316 80

Oliver Vadian, präst, Vittinge:
oliver.vadian@svenskakyrkan.se, 0224-621 18

Louice Lindfalk, ledare, Vittinge:
louice.lindfalk@svenskakyrkan.se, 0224-620 47