Foto: Magnus Aronson

Konfirmation

Konfirmationstiden är en upptäcktsresa, där du får lära dig mer om dig själv och ha roligt tillsammans med andra. Du som går i årskurs 8 och är skriven inom Västerlövsta pastorat eller Vittinge församling får en inbjudan per post när ett nytt läsår närmar sig.

Under läsåret träffas vi framför allt på helger, men även några vardagskvällar som mellansamlingar. Läsåret avslutas med själva konfirmationen, som äger rum i kyrkan. Då får vi bekräfta vårt dop och visa upp för släkt och vänner vad vi gjort under året.

Konfirmationstiden har plats för såväl skratt och lek som samtal om livet. Den brukar bli ett minne för livet.

Frågor

Karin Hammermo, präst: karin.hammermo@svenskakyrkan.se
Marianne Blomberg, präst
Johannes Risberg, ledare: johannes.risberg@svenskakyrkan.se
Martina Rung, ledare: martina.rung@svenskakyrkan.se, 0224-316 80