Foto: Seija Wällensjö

Huddunge kyrka

Huddunge kyrka är en landsortskyrka i sengustaviansk stil. Den uppfördes 1798–1800 och invigdes 1807. Kyrkan ritades av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz och arbetet leddes av byggmästare Eric Sjöström.

Kyrkan består av ett långhus med rakt avslutat kor i öster, kyrktorn i väster och en utbyggd sakristia. Byggnaden består av gråstensblock hopfogade med kalkbruk och belagda med puts. Fem rundbågiga fönster pryder var och en av långväggarna.

Den nuvarande kyrkan har föregåtts av en träkyrka från tidig medeltid och en stenkyrka från 1300- eller 1400-talet. Den medeltida stenkyrkan användes fram till slutet av 1700-talet, då den dömdes ut och den nuvarande kyrkan uppfördes. Predikstol, bänkar och triumfkrucifix togs med från den gamla kyrkan, men själva byggnaden revs och omvandlades till ruin, som sedermera har konserverats.

1905 ersattes den slutna bänkinredningen med de öppna bänkar som finns i kyrkan i dag. Arkivrum och pannrum inrättades 1938 och en värmeledning för lågtrycksånga installerades. Restaureringar och renoveringar har sedan utförts 1939, 1955 och 1967. Ett elektriskt uppvärmningssystem installerades 1957.

Panoramafilm

En panoramafilm finns över Huddunge kyrka, så att du kan se dig omkring i kyrkan hemma på datorn. Filmen hittar du här: panoramafilm.