Huddunge kyrka med gräs och blommande träd i förgrunden.

Huddunge församling

Det lilla samhället Huddungeby ligger mitt i Heby kommun. Kyrkan är belägen längs Huddungevägen, omöjlig att missa om du åker genom orten. I Huddunge församling bor knappt 500 invånare. Fyra av fem är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkan är byggd kring sekelskiftet 1800 i sengustaviansk still. Kyrkan är öppen för besök de dagar vaktmästare finns på plats. Ring vaktmästeriet på 0224-341 82 om du vill titta in i kyrkan.

I anslutning till kyrkan finns Huddunge församlingshem som församlingens medlemmar får låna gratis och andra hyra.

Vid Huddunge hembygdsgård ligger ruinen efter socknens gamla kyrka. Där håller vi friluftsgudstjänst ett par gånger varje sommar.

I Huddunge församlings finns bland annat den öppna mötesplatsen Öppet hus, Pilgrimsbarn och en kyrkokör. En söndag i månaden är det Kyrksöndag i Huddunge kyrka, då vi firar gudstjänst med ett särskilt tema och/eller en inbjuden gäst.

Ordförande i Huddunge församlingsråd är Eva Wikström.

Huddunge kyrka och kyrkogård i snö.

Huddunge kyrka

Huddunge kyrka är en landsortskyrka i sengustaviansk stil. Den uppfördes 1798–1800 och invigdes 1807. Kyrkan ritades av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz och arbetet leddes av byggmästare Eric Sjöström. [Huddunge kyrka är för närvarande stängd pga mögel.]

Stengrunden till en riven kyrka.

Huddunge kyrkoruin

Huddunge kyrkoruin är resterna av den medeltida sockenkyrkan som revs kring år 1800. Ruinen har konserverats och ligger vackert vid Huddunge hembygdsgård. Här firas ofta friluftsgudstjänst under sommaren.

Avlångt hur i beigt med vita detaljer och tegeltak.

Församlingshemmet Huddunge

Välkomna till Huddunges församlingshem - hjärtat av Heby kommun! Församlingshemmet finns för Svenska kyrkans verksamhet och är gratis för församlingsbor att låna vid dop, begravningar och vigslar mm. Det går även att hyra lokalen för övriga möten och träffar. Välkomna!