Gudstjänster

Västerlövsta pastorat har ett rikt gudstjänstliv. Förutom vanliga söndagsgudstjänster och -mässor har vi bland annat musikgudstjänster, friluftsgudstjänster och temagudstjänster. Vi håller regelbundet andakt på vård- och omsorgsboendet Lövsta i Heby.

Nya gudstjänsttider!

Från och med januari 2024 så är den ordinarie gudstjänsttiden klockan 10.00 i Västerlövsta kyrka och klockan 15.00 i Huddunge och Enåker. Varmt välkomna!

Person med kaffekopp som tittar på en digital gudstjänst på en laptop.

Digitala gudstjänster

Under coronapandemin spelades en digital gudstjänst in till varje söndag. Det gjordes i samarbete med Vittinge församling, så ungefär varannan gudstjänst är inspelad i Vittinge kyrka. Gudstjänstfilmerna ligger kvar här på hemsidan för den som vill ta del av dem i efterhand. Det kan hända att det blir fler webbgudstjänster framöver.