Enåkers kyrka invändigt med stängda träbänkar, utsirade pelare, tegelgolv och vitkalkade väggar.

Enåkers församling

Enåkers församling omfattar det lilla samhället Runhällen med omgivningar i Heby kommun. Kyrkan är byggd på 1300-talet och är en av de äldsta i kontraktet. I anslutning till kyrkan finns en sockenstuga och ett församlingshem.

Sommartid brukar Enåkers kyrka vara öppen för besök varje dag. För öppettider under resten av året, kontakta expeditionen på 0224-341 90.

I närheten av kyrkan finns en liten sockenstuga och ett större församlingshem. Båda finns tillgängliga att hyra eller låna.

Gudstjänst eller mässa firas i normalt varannan söndagseftermiddag i Enåkers församling. Återkommande aktiviteter är vårfika, höstfika, gökotta och källdrickning. Församlingen gästas ofta av Enåkers spelmän och Enåkerssångarna. På sommaren brukar Enåkers kyrka vara öppen för besök dagligen.

Ordförande i Enåkers församlingsråd är Monica Psilander.

Enåkers kyrka mellan grönskande träd.

Enåkers kyrka

Enåkers kyrka är en större sockenkyrka som troligen uppfördes kring år 1300. En omfattande ombyggnad av den medeltida kyrkan genomfördes 1854–1855, då exteriören fick sin prägel av nygotik.

Mörkrött envåningshus med svarta knutar och vita fönsterfoder.

Enåkers församlingshem

Enåkers församlingshem ligger ett stenkast från kyrkan. Det är gratis för församlingsbor att låna i samband med dop, vigsel och begravning. Övriga kan hyra lokalen.

Litet rött hus med svarta knutar och vita fönsterfoder.

Enåkers sockenstuga

Enåkers sockenstuga är en liten, hemtrevlig lokal i närheten av kyrkan. Den är gratis för församlingsbor att låna i samband med dop, vigsel och begravning. Övriga kan hyra lokalen.