Person med kaffekopp som tittar på en digital gudstjänst på en laptop.
Foto: Magnus Aronson

Digitala gudstjänster

Under coronapandemin spelades en digital gudstjänst in till varje söndag. Det gjordes i samarbete med Vittinge församling, så ungefär varannan gudstjänst är inspelad i Vittinge kyrka. Gudstjänstfilmerna ligger kvar här på hemsidan för den som vill ta del av dem i efterhand. Det kan hända att det blir fler webbgudstjänster framöver.

Pingstgudstjänst 23 maj – pingstdagen

Digital gudstjänst, gemensam för Vittinge, Västerlövsta, Huddunge och Enåkers församlingar.

Gudstjänsten är inspelad i Västerlövsta kyrka och leds av Marianne Bomberg. Margarita Långberg spelar piano och medlemmar ur Västerlövsta kyrkokör sjunger. Martina Rung läser texter.

Dagens kollekt går i Västerlövsta pastorat till pastoratets diakonala arbete. I dessa tider är din gåva extra betydelsefull. Swish: 123 275 39 52, bg: 919-6619.

Gudstjänst 9 maj – Bönsöndagen

Digital gudstjänst, gemensam för Vittinge, Västerlövsta, Huddunge och Enåkers församlingar. Präst är Marcus Åstrand. Sång och musik med Johannes Risberg och Inga-Britt Thalin.

Dagens stiftskollekt går till S:t Lukas i Uppsala och Gävle/Sandviken. I dessa tider är din gåva extra betydelsefull! Swish: 123 275 39 52, bg: 919-6619.

Gudstjänst 2 maj – femte söndagen i påsktiden

Digital gudstjänst, gemensam för Vittinge, Västerlövsta, Huddunge och Enåkers församlingar.

Gudstjänsten är inspelad i Västerlövsta kyrka och leds av Marianne Bomberg. Margarita Långberg spelar piano och medlemmar ur Västerlövsta kyrkokör sjunger.

Dagens kollekt går till Sveriges kristna råd. I dessa tider är din gåva extra betydelsefull. Swish: 123 275 39 52, bg: 919-6619.

Lekmannaledd gudstjänst 11 april – andra söndagen i påsktiden

Gudstjänsten är inspelad i Vittinge kyrka och leds av Magnus och Elisabet Roman. Inga-Britt Thalin spelar piano.

Dagens kollekt går till Kristen humanism i Uppland. Swish 123 275 39 52, bg 919-6619.

Påskgudstjänst

Gemensam påskgudstjänst för Vittinge församling, Nora församling, Västerlövsta pastorat och Östervåla-Harbo pastorat. Samtliga fyra kyrkoherdar medverkar: Marcus Åstrand, Bengt Bengtsson, Katarina Björklund och Cecilia Jansdotter. Efter gudstjänsten antar de även Jerusalema Challenge.

Sång och musik med Anna-Maria Johansson, Anders Johansson, Elisabet Roman, Jacob Risberg, Johannes Risberg, Josefin Fredriksson, Sara Hillbom och Inga-Britt Thalin.

Kollekten går till Act Svenska kyrkan. Swish: 123 389 37 08. Bg: 760-5264. Meddelande: ”Kollekt”.

Passionsandakter 29–31 mars

Tre passionsandakter med Katarina Björklund under stilla veckan, för dig som vill följa Jesus på hans väg mot korset.

Gudstjänst 28 mars – palmsöndagen

Inspelad i Västerlövsta kyrka. ”Jesus intåg i Jerusalem” med barn och ponny inspelat i Vittinge kyrka. I samarbete med Vittinge församling.

Gudstjänst 21 mars – Jungfru Marie bebådelsedag

Inspelad i Vittinge kyrka, i samarbete med Vittinge församling.

Gudstjänst 14 mars – Midfastosöndagen

Inspelad i Vittinge kyrka, i samarbete med Vittinge församling.

Gudstjänst 7 mars – Tredje söndagen i fastan

Gudstjänst 28 februari – Andra söndagen i fastan

Gudstjänst 21 februari – Första söndagen i fastan

Gudstjänst 31 januari - Septuagesima

Gudstjänst tredje söndagen efter trettondedagen

Gudstjänst andra söndagen efter trettondedagen

Gudstjänst söndagen efter trettondedagen

Äldre gudstjänster

Tidigare gudstjänster hittar du på vår YouTube-kanal.