Vuxen

Filmkvällar, körer, ideella i kyrkan, mötesplatser i vardagen och andra möjligheter att vara delaktig. Välkommen!

Retreat på Ljunglöfska slottet

Följ med på endagsretreat lördag 15 oktober kl. 9.30–16.00 på Ljunglöfska slottet nära Islandstorget. Anmälan senast 1 oktober. Här kan du läsa mer!

Vuxet växande utgår under hösten

Vuxet växande är en samtalsgrupp för dig som har en andlig längtan och vill veta mera om kristen tro. Under hösten 2022 utgår gruppen.

Dansmeditation

Vi rör oss till olika slags musik och rytm på ett kravlöst sätt. Vi rör oss utan handfattning och med avstånd i S:t Ansgars kyrka. Inga förkunskaper krävs. Här kan du läsa mer!

Film och existens

En mötesplats där vi ser på film och pratar om dess innehåll utifrån tankar om tro, liv och filmanalys. Efter filmen följer samtal med existentiella frågor som utgångspunkt. Här kan du läsa om höstens filmer!

Fransk läsecirkel

Här kan du anmäla dig till läsecirkeln i franska.

Tikva - kristen meditation

Är du stressad, har ont eller bara behöver slappna av? Testa Tikva! Tikva är en träningsform som bygger upp självkänslan.

Bokcirkel

Samtal om bokens innehåll utifrån tankar om tro och liv.

Katekumenat - vuxen väg till tro

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Katekumenatet vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro eller vill fördjupa en tro som redan finns. Det finns också möjlighet till dop och konfirmation. Start 5 oktober i höst. Läs mer här!

Körer för vuxna

I Västerleds församling finns flera olika körer för vuxna, både för nybörjare och vana sångare. Det är utvecklande, roligt och bra för både kropp och själ att sjunga, särskilt tillsammans med andra!

Mötesplatser i vardagen

Gemenskap, samtal och glädje. Förgyll vardagen med att besöka någon av församlingens aktiviteter mitt på dagen. Här kan du läsa mer om Café Ansgar och Café Västerled.

Ideella i kyrkan

Ideella medarbetare är en värdefull resurs i Svenska kyrkans olika verksamheter. Ta chansen att engagera dig i något som känns viktigt och gör en insats för en annan medmänniska.

Så kan kyrkan stötta dig

Svenska kyrkan vill finnas som stöd för dig i behov av själavård, någon att tala med, i sorg och kamp. Välkommen att höra av dig!