Foto: Henrik Betnér

Vänförsamlingen i Ikskile

Västerleds församling har sedan hösten 1990 en vänförsamling i Lettland, evangelisk-lutherska församlingen i Ikskile.

Grundstenen för vårt vänförsamlingsarbete är vår gemensamma kristna tro. Genom den kan vi utveckla personliga relationer, kunskap och ömsesidig inspiration.

Fick tillbaka kyrkan först 1998

Ikskile är en mindre stad med cirka 6000 invånare som ligger tre mil öster om Riga vid floden Daugava. Kristendomen fick sitt första fäste i Lettland just på denna plats. På 1100-talet byggdes en kyrka som förstördes under första världskriget. Ett dammbygge under sovjettiden ändrade flodens lopp och kyrkoruinen står nu kvar på en liten ö. Den nuvarande kyrkan byggdes 1933. Glädjen över den blev dock kortvarig. I början av 1960-talet rekvirerades den som boklager för staten. Kyrkorummet byggdes om i tre våningar av armerad betong och inrymde under många år 1.5 miljoner böcker. Först 1998 fick församlingen tillbaka sin illa medfarna kyrka och ett svårt och kostsamt arbete påbörjades för att få ett fungerande gudstjänstrum. Kyrkan har två våningar och gudstjänsterna firas på det övre planet. Levnadsvillkoren är fortfarande kärva för människor i Lettland, särskilt för de äldre, och församlingen har inte så många betalande medlemmar. Men man tar stort ansvar för såväl kyrkobyggnad som församlingssarbete. Det finns en präst på deltid och en musiker arvoderas för gudstjänster. Allt annat måste ske på frivillig väg.

Besök eller stöd vår vänförsamling

Många grupper och enskilda har mötts i Ikskile och Västerled: Körer, konfirmander, våra präster, ansvariga i kyrkoråden och vanliga församlingsmedlemmar, unga och äldre. Det blir allt lättare och populärare att resa till Riga, som är en mycket vacker och intressant stad. Vi har ju också en gemensam historia. Ta gärna kontakt om du skulle vilja besöka vår vänförsamling i Ikskile. Under åren har vi kunnat vara till stöd med gåvor och kollekter. Välkommen med ditt bidrag!