Café Västerled - nu som promenad

Café Västerled blir tills vidare promenader varannan måndag kl. 13.00 med start den 25 januari. Samling i Västerledskyrkan. Vi promenerar, umgås, fikar och samtalar. Anmälan görs till Monne Larsson senast måndag kl. 9.00. Läs mer om hur du anmäler dig här!

Välkommen till Café Västerled som tills vidare blir promenader varannan måndag kl. 13.00 med start den 25 januari. Samling i Västerledskyrkan. Vi promenerar, fikar, umgås och samtalar. Medtag egen kaffetermos, vi bjuder på smörgås. Välkommen att vara med! Anmäl dig till Monne Larsson via SMS.

Anmälan görs till Monne Larsson senast måndag kl. 9.00:

Monika "Monne" Larsson

Monika "Monne" Larsson

Västerleds församling

Diakon