Café Västerled - utgår

På grund av skarpare restriktioner kring coronapandemin utgår Café Västerled tills vidare.

För mer information kontakta:

Monika "Monne" Larsson

Monika "Monne" Larsson

Västerleds församling

Diakon