Café Västerled varannan måndag

Varannan måndag kl 13.00–15.30 i Västerledskyrkan från 6 september. Vi träffas för att fika, umgås, prata och ibland har vi program. Samtal om stort och smått. Andakt kl. 15.00. Välkommen!

Välkommen till Café Västerled! Vi har öppet varannan måndag kl. 13.00–15.30 i Västerledskyrkan från 6 september. Vi träffas för att fika, umgås, prata och ibland har vi program. Samtal om stort och smått. Andakt kl. 15.00. Välkommen att vara med så länge du vill!

För mer information kontakta:

Monika "Monne" Larsson

Monika "Monne" Larsson

Västerleds församling

Diakon