Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerleds församling Besöksadress: Vidängsvägen 11, 16736 BROMMA Postadress: BOX 14003, 16714 BROMMA Telefon:+46(8)4459610 E-post till Västerleds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Symboler & färger

I kyrkans traditioner, kyrkobyggnader och konst finns ett rikt symbolspråk.

Kyrkoårets färger

Under kyrkoåret förekommer olika färger på bland annat altaret och på prästens kläder. 

Grönt

Grönt är den vanligaste färgen. Den är växandets färg. grönt används mest under trefaldighetstiden, den tid då gudstjänsten handlar om hur vår tro ska växa och hur vi mognar som människor.

Vitt

Vitt är glädjens och högtidens färg. Den används bland annat vid jul och påsk.

Violett

Violett är förberedelsens och botens färg. Den används före jul och i fastan före påsk.

Rött

Rött är andens och blodets färg. Den används vid pingst och på martyrdagar. Martyrer är människor som offrat sitt liv för trons skull.

Svart

Svart är sorgens färg och används på långfredagen och på begravningar. 

Kyrkliga symboler

Fisken

Fisken är en fornkristen Kristussymbol som bildades av initialerna till orden Jesus Kristus, Guds son, Frälsare på grekiska. De första kristna använde fisken som ett hemligt igenkänningstecken. Kanske ritade någon en fisk i sanden och den som såg tecknet visste att här fanns en trosbroder eller syster. Detta var speciellt viktigt under kyrkans första århundraden då det var dödsstraff för dem som bekände sig till den kristna tron.

Duvan

Duvan står för den heliga Ande.

Kristusmonogram

Kristusmonogram ser ut som ett P och ett X. X är den grekiska bokstaven K som i ordet Kristus. P är den grekiska bokstaven R, andra bokstaven i Kristus.

Triangeln

Triangeln symboliserar att Gud är treenig; Fadern, Sonen och Den heliga Anden.

INRI

INRI var anklagelsen mot Jesus och överskriften på Jesu kors. INRI står för Jesus från Nasaret, Judarnas konung.

Alfa och Omega

Alfa är den första och Omega den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Jesus säger att han är A och O. Han är alltså både början och slutet. Han är livets helhet.