Foto: Kat Palasi/Ikon

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt och proaktivt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt i katastrofer. Vårt uppdrag går ut på att kämpa för alla människors rätt till ett värdigt liv. Tillsammans gör vi skillnad.

Alla människor har rätt till ett värdigt liv

Vi drivs av övertygelsen om att det går att uppnå en rättvisare och säkrare värld där det finns utrymme för alla människor att växa. I allt vårt arbete utgår vi ifrån att alla människor har en inneboende kraft, förmåga och möjlighet att förändra sin situation. Genom att stärka människors egen makt och skapa förutsättningar för mänsklig säkerhet och försörjning går det att uppnå en tryggare och mer rättvis värld och på sikt stärka hela samhällen. Alla människor har rätt till mer än att enbart överleva. Alla människor har rätt till ett värdigt liv!

Samma himmel – samma rättigheter

Vi tror på alla människors lika värde och att varje människas liv är oändligt värdefullt. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. I vårt arbete för att motverka fattigdom, förtryck och orättvisa har vi identifierat kvinnors och flickors utsatta situation i stora delar av världen som en av de mest kritiska frågorna för att uppnå en mer rättvis värld. Samtidigt är 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd, vilket är ytterligare en stor utmaning för vår tid.

När katastrofen är ett faktum

Krig, svält, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors liv varje dag och aldrig förr har så många människor varit på flykt. De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser och saknar skyddsnät. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum, likaså att säkra tillgång till mat, vatten och tak över huvudet. Men för att människor som drabbats av det otänkbara ska uppleva framtidshopp, behöver de känna värdighet och trygghet och snabbt bli delaktiga i beslut och aktiviteter som rör deras liv.

Vi utmanar orättvisa normer

Religiösa aktörer har i stora delar av världen makt och inflytande över ett samhälles normer och attityder, särskilt de som styr kvinnors och mäns rättigheter. Act Svenska kyrkan utmanar orättvisa normer och bryter tabun inom frågor som rör exempelvis genusrättvisa och sexualitet. I en religiös kontext har vi unika ingångar och möjlighet att påverka. Religiösa ledare och aktörer är många gånger en nyckel till förändring och genom att stödja dem att bli positiva föregångare i sina samhällen kan vi skapa positiv förändring.

Tillsammans kan vi förändra världen

I en tid som präglas av ökande motsättningar mellan människor och grupper samt stora samhällsutmaningar i form av klimatförändringar, hot mot demokratiska värden och bristande jämställdhet, tar vi ställning för det som stärker människors liv, tro och framtidshopp. Vi ser dagligen bevis på att människor som möts av kärlek, respekt och tilltro kan resa sig starkare och uträtta underverk. Genom att arbeta mot orättvisa maktstrukturer som hindrar människor från att gå från att enbart överleva till att leva, vare sig strukturerna finns i samhället eller i kyrkan, skapa vi hållbar förändring mot en mer rättvis värld. 

Var med i kampen för alla människors rätt till ett värdigt liv. Tillsammans kan vi förändra världen.

Hus svårt drabbade av Tyfon.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet, stöd och ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Därför arbetar vi exempelvis som här med stöd till utsatta barn i Filippinernas slumområden.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.