Foto: Jim Elfström/IKON

Stöd i sorg

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Då kan det vara skönt att tala med någon som befinner sig i en liknande situation. Välkommen att anmäla dig till Leva vidare – sorgegrupp, i vår har vi två grupper.

Flera olika sätt att sörja

Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Vi behöver förstå och acceptera att vi hanterar vår sorg olika. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse.

Leva vidare – sorgegrupp, i vår har vi två grupper

Det tar ibland tid att bearbeta och acceptera den förlust man drabbats av. Att dela sin upplevelse och sorg med andra kan vara ett steg på vägen. Församlingen inbjuder till samtalsgrupper som leds av diakoner som har tystnadsplikt. Gruppen träffas vid sex tillfällen samt vid en återträff.
I höst har vi två grupper.

Start våren 2023:

Onsdag 8 februari kl. 16.00–17.30
Torsdag 9 februari kl. 10.00–11.30

Anmälan senast 1 februari: Kontakta diakonerna Pauliina Rydman eller Monika ”Monne” Larsson.

Vägen genom sorg och vidare – temadag
Tillsammans med Bromma församling inbjuds regelbundet till temadagar om sorg för dig som mist din livskamrat/närstående.