Meny

Stöd i sorg

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Då kan det vara skönt att tala med någon som befinner sig i en liknande situation.

Flera olika sätt att sörja

Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Vi behöver förstå och acceptera att vi hanterar vår sorg olika. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse.

Vägen genom sorg och vidare – temadag

Tillsammans med Bromma församling inbjuds regelbundet till temadagar om sorg för dig som mist din livskamrat/närstående. Föreläsning och samtal i mindre grupper.

Leva vidare – sorgegrupp

Det kan vara tungt när en anhörig dör. Nya känslor och svåra tankar kommer. Varje människas sorg är unik och ingen kan egentligen dela den. Därför kan det vara en hjälp att berätta om sina olika tankar och känslor, eller lyssna på andra i samma situation. Man kan också behöva samtala om hur man kommer vidare i livet.

Samtalsgrupp för dig som förlorat din livspartner startar regelbundet i församlingen. Grupperna träffas 6-7 gånger, 1,5 timma vid varje tillfälle. Gruppen leds av präst och diakon som båda har tystnadsplikt.

Start: Torsdag 20 februari kl. 9.30–11.00.

För anmälan: Kontakta diakon Pauliina Rydman.

Monika "Monne" Larsson

Monika "Monne" Larsson

Västerleds församling

Diakon

Pauliina Rydman

Pauliina Rydman

Västerleds församling

Diakon