Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ställ upp i kyrkovalet!

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och för att vara det behövs förtroendevalda. Vill du vara med och påverka Svenska kyrkans framtid, ställ senast under mars upp som kandidat i kyrkovalet den 19 september!

Som förtroendevald är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: den strategiska inriktningen, vad det får kosta och hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas. Grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper.

För att bli förtroendevald kan du ansluta dig till en befintlig nomineringsgrupp eller skapa en ny grupp tillsammans med människor som delar dina intressen och värderingar.

För mer information om kyrkovalet, gå in på svenskakyrkan.se/kyrkoval eller kontakta valnämndens ordförande Kerstin Rossipal: 070-594 37 85,
kerstin.rossipal@svenskakyrkan.se