S:ta Birgitta kyrka.
Foto: Mats Åsman

S:ta Birgitta kyrka

S:ta Birgitta kyrka ligger på berget ovan Mälaren i Nockeby. Det 39 meter höga klocktornet med sitt stålgrå kors syns vida omkring. Kyrkan, ritad av Rolf Bergh, började byggas i november 1960 och invigdes drygt två år senare.

Öppen kyrka och adress

Kyrkan är öppen dagligen kl. 11-15. Välkommen in för att tända ett ljus, be en bön eller för att sitta en stund i tystnad. Adressen är Nockeby kyrkväg 47, 167 74 Bromma.

Det finns ett fåtal P-platser bredvid kyrkan. Till vänster om kyrkporten finns handikapparkering. Det går bra att komma in i kyrkan med rullstol vid klockstapeln där det finns dörröppnare. 

Hitta hit kommunalt

Spårvagn 12 från Alvik till hållplats Nockeby. Gå cirka 200 meter till Nockeby kyrkväg 47.

Buss 176, 177 samt ett flertal andra busslinjer från Brommaplan till hållplats Nockeby (på Drottningholmsvägen). Gå gångväg över Drottningholmsvägen cirka 200 meter till Nockeby kyrkväg 47.

Läs mer om samlingslokaler i Nockebygården vid S:ta Birgitta kyrka

Om S:ta Birgitta kyrka

Exteriör

S:ta Birgitta kyrka har formen av en centralkyrka, precis som Bromma kyrka. Centralkyrkan är en kyrkobyggnad med centraliserad plan, det vill säga lika långa korsarmar (grekiskt kors) eller rund form i stället för den korsliknande (latinskt kors) plan som är vanligast i de kristna kyrkorummen. 

Den heliga Birgitta hälsar besökarna välkomna till S:ta Birgitta kyrka.
Den heliga Birgitta hälsar besökarna välkomna till S:ta Birgitta kyrka. Foto: Mats Åsman

Till höger om entrén står en bronsskulptur av Den heliga Birgitta. Skulptören Axel Wallenberg har låtit hennes högra hand vara lyft som om hon hälsar besökarna på väg in i den kyrka som fått hennes namn.

Puts och koppar

Kyrkans väggar är byggda i tegel och putsade med svagt bruten terrasitputs - en färg som påminner om grannen, Drottningholms slott. Kyrkans stjärnformade centralrum kröns av en stor lanternin (lyktformig överbyggnad på taket), som i sin tur bär upp en mäktig kupol. Dess krön är uppbyggt av ”pelare” och ”balkar” till ett ”rymdfackverk”, en förtennad kopparkrona som upprepar interiörens centralrum både till form och karaktär. Både lanterninen och kupolen är kopparklädda medan korsarmarnas tak är täckt av skiffer. 

Klocktornet

Arkitekt Rolf Bergh, som ritade S:ta Birgitta kyrka, ritade också klocktornet och församlingshemmet i anslutning till kyrkan.

Klocktornet är utfört i grå fasadbetong och fristående. Det är beräknat för fyra klockor men har än så länge bara två. Storklockan, ”Syster Trofast” har en inskription av Bengt E Nyströms psalm ”För jordisk gärning och jordisk plikt, jag tackar dig himlarnas Gud”. Lillklockan heter ”Broder Barfot” efter Timmermansordens stiftare. Dess inskription är författad av Bo Setterlind: ”Lovad vare Herren Gud, som för de sina hem till sig”. Klockorna är gjutna vid Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna och har grundtonerna f och giss.

Interiör

Det första besökaren ser är altaret. Det är fristående och centralt placerat mot fonden av fem vackra glasmålningar. Altaret är utfört i vit Ekebergsmarmor och skulpterat av bildhuggaren Knut Erik Lindberg. Framsidan är dekorerad med fem djupa reliefer. I mitten ser vi Gudslammet med segerfanan och på sidorna de fyra evangelisternas symboler.

Altaret i S:ta Birgitta kyrka.
Altaret i S:ta Birgitta kyrka. Foto: Mats Åsman

På altarets baksida är en djup relief med Den Helige Andes symbol, en duva som samtidigt är andaktsbild i lillkyrkan. Idén med centralaltare är att församlingen, liten eller stor, ska samlas omkring detta ”Cirkumstantes”. Därför finns ingen altartavla. Mellan altaret och österväggen med glasmålningarna finns en lillkyrka. Den är delvis avgränsad från det övriga kyrkorummet genom en låg marmormur prydd med kvadratiska ljusstakar. Lillkyrkan har 57 sittplatser. 

Temperamålningen i baldakintaket, av konstnären Lars ”Lasse” Andréasson, kallas ”Ljusspel i grenverk” och ger värme och liv åt kyrkorummets interiör. Sex meter under kupolen svävar ett, till synes nästan genomskinligt, betongblock som fungerar som ljusreflektor och ger interiören ett klart och milt ljusflöde. Det skimrande ljusets kyrka.

Den gyllene kronan över altaret är en Birgittasymbol, formgiven av Sigurd Persson och tillverkad i driven koppar och delvis förgylld och försilvrad. Kristi fem sårmärken och kors är fastnitade på pannringen så att karaktären av krona framträder.

Predikstolen har fått sin plats till höger om altaret mitt emot orgeln. Den ger genom sin ringa höjd prästen närkontakt med församlingen. Dopfunten står strax nedanför och är utförd i samma vita Ekebergsmarmor som altaret. Den är komponerad och huggen av konstnären Ewy Palm. Dopfatet är komponerat av Sigurd Persson. Fatets silver ska fånga och spegla rymdens ljus.

S:ta Birgitta kyrka.
Glasmålningarna i lysande rött och blått. Foto: Mats Åsman

Ljusbäraren i smitt järn till höger om ingången, har formen av ett kugghjul i en glob på en pelare.

Glasmålningarna i lysande rött och blått på korväggen är komponerade av Uno Lindberg och är utförda i hans egen ateljé. Glaset till dessa fönster hämtades från Frankrike. Fönstren kan ses som en fortsättning på de fem altarrelieferna. Samspelet mellan relieferna och glasmålningarna vill visa hur människan genom Jesus Kristus lär sig förstå Gud Fader och hans skapelseverk. Tore Bergh heter konstnären bakom det runda fönstret över porten. Motivet kallas "Flykten till Egypten" och är en bild av den heliga familjen på flykt på 2000 år sedan.