Socialdemokraterna

Vi representerar en modern folkkyrka som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen. En kyrka som inte ställer människor mot varandra, utan med respekt ställer upp för religionsdialog och tolerans.

Vad vill ni arbeta för och satsa på?

Den svenska modellen bygger på solidaritet och starkt folkrörelseengagemang. Vi ska stå upp för HBTQI-personers rätt, motverka alla former av kvinnoprästmotstånd, stå upp mot rasism och religionsförtryck samt ha ett fortsatt starkt internationellt engagemang.

En modern folkkyrka utstrålar framtidstro, är öppen mot troende,­ tvivlande och dem som är mer sökande. En religionsdialog ska drivas med såväl frikyrkor som med andra religioner.

Kyrkan är en central kulturbärare. Musikverksamheten ska utvecklas i takt med kyrkan. De många körerna har en viktig roll i kyrkans liv.

Vi ska handla etiskt och med socialt­ ansvar. Kyrkan är ett gemensamt ansvar för de förtroendevalda och de anställda.

Vilken är församlingens största utmaning de kommande fyra åren?

Fortsätta att vara en bra arbetsgivare, fortsätta att utveckla gudstjänstlivet och den fina konfirmandverksamheten samt stärka ungas ledarskap; dagens unga är framtidens medarbetare. Barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri.

Ta ekonomiskt ansvar, vårda våra kyrkobyggnader, ha höga miljöambitioner och göra klimatsmarta inköp.

Kandidater till kyrkofullmäktige – Socialdemokraterna

Från vänster: Mette Schönström, Isabelle Ljungberg, Michael Kvist, Carina Sjögren, Karin Grundholm Svanström, Petra Palmér, Inger Edvardsson, Birgitta Söderfeldt.

1. Carina Sjögren
2. Carl Michael Palmér
3. Isabelle Ljungberg
4. Mette Schönström
5. Birgitta Söderfeldt
6. Petra Palmér
7. Karin Oldegård Ljunggren
8. Karin Grundholm Swanström
9. Michael Kvist
10. Inger Edvardsson
11. Anders Fredmark

Läs mer: Facebook: Bromma socialdemokrater