Meny

Skolkyrkan Bromma

Skolkyrkan i Bromma vill vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för dess lärare och elever. Skolkyrkan är ett samarbete mellan kristna kyrkor och samfund i Bromma. Den är en kontinuerlig verksamhet som pågått sedan 1986. Vårt arbete har utvecklats och växt i dialog med skolan.

Jul- och påskvandringar

För årskurs 1–3 erbjuder vi ”vandringar” i samband med de stora kristna högtiderna jul och påsk. Eleverna får i dramats form möta bibliska gestalter samt medverka i de historiska händelserna runt år 0 och år 33. Din klass kan gå varje år eftersom vi varierar med tre olika upplagor av dramat. 
Plats: Alla kyrkorna i Bromma.

Bibelvandring

För årskurs 4 och 5 erbjuder vi Bibelvandring, där eleverna i dramats form får möta olika personer ur Gamla och Nya testamentet.
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

Kyrkhistorisk vandring

Årskurs 4 och 5 erbjuds en vandring genom vår kyrkohistoria.
Plats: Ängbykyrkan.

Hör av er!

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni vill komma på besök i kyrkan eller ha besök i skolan i något annat sammanhang. Kanske vill ni titta på kyrkans symboler, prata med en präst, fundera på etiska dilemman eller något annat. För mer info besök skolkyrkanbromma.se  

För mer information kontakta Anna Höök.

Anna  Höök

Anna Höök

Församlingspedagog, Föreståndare i förskolorna