Foto: Mia Malcyone

Skolkyrkan Bromma

Skolkyrkan i Bromma vill vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för dess lärare och elever. Skolkyrkan är ett samarbete mellan kristna kyrkor och samfund i Bromma. Den är en kontinuerlig verksamhet som pågått sedan 1986. Vårt arbete har utvecklats och växt i dialog med skolan.

Jul- och påskvandringar

För årskurs 1–3 erbjuder vi ”vandringar” i samband med de stora kristna högtiderna jul och påsk. Eleverna får i dramats form möta bibliska gestalter samt medverka i de historiska händelserna runt år 0 och år 33. Din klass kan gå varje år eftersom vi varierar med tre olika upplagor av dramat. 
Plats: Alla kyrkorna i Bromma.

Bibelvandring

För årskurs 4 och 5 erbjuder vi Bibelvandring, där eleverna i dramats form får möta olika personer ur Gamla och Nya testamentet.
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

Kyrkhistorisk vandring

Årskurs 4 och 5 erbjuds en vandring genom vår kyrkohistoria.
Plats: Ängbykyrkan.

Hör av er!

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni vill komma på besök i kyrkan eller ha besök i skolan i något annat sammanhang. Kanske vill ni titta på kyrkans symboler, prata med en präst, fundera på etiska dilemman eller något annat.