Foto: Linda Mickelsson/IKON

Samtal och stöd för unga

Ibland kan det kännas skönt att tala med någon om det som händer i livet. Diakoner och präster har tystnadsplikt och samtalen är gratis.

Samtal

Diakoner och präster har tystnadsplikt. Inget du säger i ett samtal går vidare. Ta kontakt med präst eller diakon, eller ring växeln 08-445 96 10 för att boka en tid för samtal. Samtalen är gratis.

Sorgegrupp för unga

Det finns i Stockholms stift grupper för unga som mist en förälder eller syskon genom dödsfall. I gruppen får man bearbeta sin sorg genom att samtala, skriva och måla kring olika teman. Verksamheten leds av utbildad personal i Svenska kyrkan och följer Rädda barnens program.

Kontakta oss för mer information

  bra länkar för unga som söker hjälp

  BRIS  En vuxen på BRIS svarar i telefon eller på ditt mejl, och du är alltid anonym.

  Ungdomsmottagningar Information om ungdomsmottagningar nära dig.

  Brottsofferjouren för unga Hjälp för dig som är ung och drabbad av brott.

  SPES Stöd för självmordsrelaterad problematik, vare sig du är anhörig eller har frågor om självmord.

  IQ Om alkohol, vanor, alkoholkultur och effekter.

  Alkoholprofilen Testa dina vanor gällande alkohol.

  Polisen Vällingby Gör en anmälan, tipsa om brott m.m. Ring 112 vid akut hjälp eller pågående brott.

  Rädda barnen Tips och råd för dig som är ung.

  BUP Ställ en fråga eller läs om vad andra tonåringar frågat. Du kan vara anonym.