Samlingslokaler i Västerledskyrkan

Västerledskyrkans samlingslokaler ligger i vinkel till själva kyrkan. Dörren till höger längst fram i Västerledskyrkan leder till Birgittasalen och nedre våning med samkvämsrum och kök.

Samkvämsrummet i Västerledskyrkan

Samkvämsrummet med litet kök på nedre våning går att boka för samlingar, dop- och begravningskaffe och rymmer 40 personer. Du kommer till samkvämsrummet genom kyrkan eller genom en ingång på byggnadens högra sida.

Birgittasalen i Västerledskyrkan

Birgittasalen används i första hand för av församlingen bedriven verksamhet. Här övar till exempel Västerledskyrkans körer. Salen rymmer max 70 personer.