Foto: Henrik Betnér

Så styrs församlingen

Det är församlingens medlemmar som vart fjärde år väljer vilka som ska företräda dem i kyrkomöte, stift och i församling. I Västerleds församling finns ett kyrkofullmäktige som utser ett kyrkoråd som är församlingens styrelse.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är en församlings högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet. Vill du ta del av protokoll från fullmäktiges möten, hör av dig till församlingen så skickar vi dem.

Kyrkofullmäktige mandatperioden 2022–2025

Förkortningar: S Arbetarpartiet Socialdemokraterna, BA Borgerligt alternativ, FISK Fria liberaler i Svenska kyrkan, KR Kristdemokrater i Svenska kyrkan, POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, SD Sverigedemokraterna.

Ledamöter:

Carina Sjögren, S, ordförande
Carl-Michael Palmér, S
lsabéIle Ljungberg, S
Michael Kvist, S
Birgitta Söderfeldt, S
Petra Palmér, S
Karin Oldegård Ljunggren, S
Karin Grundholm Svanström, S

Erika Rosenbaum, BA
Hans Ulfvebrand, BA
Erland Lonaeus, BA
Inger Björnulfson, BA
Erica Olivius, BA
Agneta Hagelberg, BA

Sofia Hylin, FISK, 2:e vice ordförande
Göran Mattisson, FISK

Kerstin Rossipal, KR

Agnes Modin, POSK, 1:e vice ordförande
Toivo Sjörén, POSK
Leo Sjörén, POSK
Anna-Karin Lycksäter, POSK
Inger Linge, POSK
Monika Regnfors Sjörén, POSK

Åke Nordström, SD

Ersättare:

Inger Edvardsson, S
Anders Fredmark, S

Nina Olander, BA
Nils Ingelström, BA
Torgny Fredström, BA

Ragnar Persson, FISK
Cecilia lbanez-Sörenson, FISK

Agneta Österman Wallin, KR

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Uppgifter och befogenheter regleras i Kyrkoordningen. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. Vill du ta del av protokoll från kyrkorådsmötena, hör av dig till församlingen så skickar vi dem. 

Kyrkorådet mandatperioden 2022–2025

Förkortningar: S Arbetarpartiet Socialdemokraterna, BA Borgerligt alternativ, POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, KR Kristdemokrater i Svenska kyrkan, FISK Fria liberaler i Svenska kyrkan.

Ledamöter:

Carina Sjögren, S
Birgitta Söderfeldt, S
Inger Edvardsson, S

Erika Rosenbaum, BA
Johan Hilding, BA
Erica Olivius, BA

Agnes Modin, POSK
Toivo Sjörén, POSK, ordförande

Kerstin Rossipal, KR, vice ordförande

Göran Mattisson, FISK

Peter Träisk, kyrkoherde

Ersättare:

Karin Oldegård Ljunggren, S
Hans Ulfvebrand, BA
Erland Lonaeus, BA
Anna-Karin Lycksäter, POSK
Inger Linge, POSK
Ragnar Persson, FISK

Svenska kyrkans organisation

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Svenska kyrkans församlingar är indelade i tretton stift. Varje stift leds av en biskop. Västerleds församling tillhör Stockholms stift med biskop Andreas Holmberg.

Svenska kyrkans nationella arbete utförs till största delen vid kyrkokansliet i Kyrkans Hus i Uppsala. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främste företrädare.

Ideella i kyrkan

Ideella medarbetare är en värdefull resurs i Svenska kyrkans olika verksamheter. Ta chansen att engagera dig i något som känns viktigt och gör en insats för en annan medmänniska.