Foto: Henrik Betnér

Så styrs församlingen

Det är församlingens medlemmar som vart fjärde år väljer vilka som ska företräda dem i kyrkomöte, stift och i församling. I Västerleds församling finns ett kyrkofullmäktige som utser ett kyrkoråd som är församlingens styrelse.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är en församlings högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet. Vill du ta del av protokoll från fullmäktiges möten, hör av dig till församlingen så skickar vi dem.

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

Förkortningar: S Arbetarpartiet Socialdemokraterna, BA Borgerligt alternativ, C Centerpartiet, FISK Fria liberaler i Svenska kyrkan, KR Kristdemokrater i Svenska kyrkan, POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Ledamöter:

Inger Edvardsson, S, ordförande
Michael Kvist, S
Karin Grundholm Svanström, S
Michell Malmgren, S
Helena Eriksson, S
Joel Tekle-Georgis, S
Carina Sjögren, S

Johan Hilding, BA
Karina Karlström, BA
Göran Rahlén, BA
Joakim Johansson, BA
Margit Wager, BA
Erland Lonaeus, BA

Agnes Modin, FISK
Elin Kinnefors, FISK
Lennart Fogelklou, FISK

Agnetha Hilding Qvarnström, KR
Wendela Swarting, KR
Karin Vaghult, KR

Toivo Sjörén, POSK

Ersättare:

Petra Palmér, S
Ulla-Karin Cederblad, S
Harriet Tilling Åhm, S

Nils Ingelström, BA
Inger Björnulfson, BA
Agneta Hagelberg, BA

Cecilia Ibanez Sörenson, FISK
Sofia Hylin, FISK

Kerstin Rossipal, KR
Agneta Österman Wallin, KR

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Uppgifter och befogenheter regleras i Kyrkoordningen. Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. Vill du ta del av protokoll från kyrkorådsmötena, hör av dig till församlingen så skickar vi dem. 

Kyrkorådet mandatperioden 2018–2021

Förkortningar: S Arbetarpartiet Socialdemokraterna, BA Borgerligt alternativ, C Centerpartiet, FISK Fria liberaler i Svenska kyrkan, KR Kristdemokrater i Svenska kyrkan, POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Ledamöter:

Inger Edvardsson, S
Helena Eriksson, S

Johan Hilding, BA
Göran Rahlén, BA, ordförande

Agnes Modin, FISK

Kerstin Rossipal, KR

Ylva Skoogberg, C

Toivo Sjörén, POSK

Peter Träisk, kyrkoherde

Ersättare:

Karin Grundholm Svanström, S
Karina Karlström, BA
Elin Kinnefors, FISK
Wendela Swarting, KR

Svenska kyrkans organisation

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Svenska kyrkans församlingar är indelade i tretton stift. Varje stift leds av en biskop. Västerleds församling tillhör Stockholms stift med biskop Andreas Holmberg.

Svenska kyrkans nationella arbete utförs till största delen vid kyrkokansliet i Kyrkans Hus i Uppsala. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främste företrädare.