Foto: Linda Mickelsson/IKON

Musik och psalmer vid dop

Tillsammans med präst och musiker är du välkommen att diskutera valet av psalmer och musik vid dopet. Se våra förslag på psalmer vid dopet och lyssna när Västerledskyrkans Juniorkör sjunger dem.