POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vi arbetar för en partipolitisk obunden kyrka. Vi tycker att kyrkans arbete är viktigt och det är vår drivkraft.

Vad vill ni arbeta för och satsa på?

I en tid då kristna värderingar utmanas är det viktigt att barn och unga får höra talas om Gud och möta Bibelns berättelser. I detta läge blir barn- och ungdomsverksamheten, skolkyrkan, konfirmandverksamheten och ledarutbildningen centralt. Vi prioriterar detta och Västerleds mycket framgångsrika konfirmandarbete.

Musik och körverksamhet ger en bred kontaktyta som och är en viktig ingång för många Västerledsbor in i kyrkan och gudstjänstverksamheten.

I en tid med tunnare skyddsnät är också diakonin viktig och en självklar del av samhällets krisberedskap.

Västerleds församling är en del av vårt lokalsamhälle. För oss är det viktigt att motverka en stark centralisering till stift och rikskyrka.

Dopet är centralt för kyrkan. Det ska vara enkelt att bli döpt och varje familjs önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt. Vi vill också värna och utveckla den kyrkliga traditionen.

Vilken är församlingens största utmaning de närmaste fyra åren?

Kyrkan behöver vara relevant och lyssna till människors önskemål.

Att bibehålla en god ekonomi är också en utmaning. Vi vill verka för ett ansvarsfullt förhållningssätt till medlemmarnas avgifter.

Sammanfattningsvis: Vi vill verka för en livaktig och relevant kyrka för alla i vår stadsdel.

.

Kandidater till kyrkofullmäktige – POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Från vänster: Agnes Modin, Toivo Sjörén, Inger Linge, Barbro Otterström. Foto: Mia Malcyone.

1. Toivo Sjörén
2. Agnes Modin
3. Barbro Otterström
4. Anna-Karin Lycksäter
5. Inger Linge
6. Monika Regnfors Sjörén
7. Leo Sjörén

Läs mer: posk.se

Kontaktperson: Toivo Sjörén
E-post: posk.vasterled@outlook.com