Personuppgiftsbehandling

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem, anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Integritetspolicy

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t.ex. rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
     

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Peter Träisk
070-955 51 71
peter.traisk@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Västerleds församlings dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Västerleds församlings dataskyddsombud är

Erika Malmberg, inTechrity
072-539 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

E-post

Om du skickar e-post till oss.

Barn

Om ditt barn går i en barngrupp hos oss.

Begravning

Om du bokar en begravningsgudstjänst.

Bilder

Om du finns med på bild- eller filmmaterial.

Dop av barn

Om ditt barn ska döpas hos oss.

Dop

Om du ska döpas hos oss.

Förskola

Om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

Konfirmationsgrupp

Inför och under konfirmation.

Jobbansökan

Om du söker jobb hos oss.

Kurs

Om du anmäler dig till en kurs hos oss.

Medlemskap

Om du är medlem i Svenska kyrkan.

Sociala medier

Om du interagerar med oss på sociala medier.

Inför vigsel

Om ni ska vigas hos oss.

Vuxengrupper

Om du är med i en av våra vuxengrupper.

Fonder och diakonala medel

Så här behandlar vi dina uppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Västerleds församling.

Lokaler

Om du bokar en av våra lokaler.

Swish

Om du använder Swish för betalning hos oss.